+421 905 341 866

Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania

Existuje dôvod, pre ktorý sa preruší trestné stíhanie? Môžete využiť vzor návrhu obvineného na prerušenie trestného stíhania, ktorý vám prikladáme.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Návrh obvineného na prerušenie trestného stíhania


               Uznesením vyšetrovateľa PZ som stíhaný za pokračujúci trestný čin podvodu podľa Trestného zákona. Vyšetrovanie je skončené a dňa 31.7.2013 som prevzal oznámenie vyšetrovateľa o možnosti preštudovať spisy a podať návrhy na doplnenie.

               Už niekoľko rokov trpím na onkologické ochorenie, ktorá si vyžaduje pravidelné liečenie. V súčasnej dobe sa môj zdravotný stav výrazne zhoršil a už dva mesiace som hospitalizovaný v nemocnici.

               V prílohe predkladám lekársku správu, z ktorej vyplýva, že doba môjho liečenia bude trvať minimálne ďalšie 4 mesiace.

               Vzhľadom na uvedené skutočnosti navrhujem, aby vyšetrovateľ trestné stíhanie prerušil.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866