+421 905 341 866

Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania

Potrebujete doplniť vyšetrovanie o ďalšie dôkazy? Prikladáme pre vás vzor návrhu obvineného na doplnenie vyšetrovania.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresné riaditeľstvo PZ

Odbor kriminálnej polície

v Trenčíne

Kvetná 7

911 01 Trenčín


Vec: Návrh obvineného na doplnenie vyšetrovania


K číslu: ČVS: ORP-123456


               V uvedenej trestnej veci som bol dňa 14. 08. 2013 upovedomený vyšetrovateľom Policajného zboru o možnosti preštudovať spis a zároveň som bol upozornený na možnosť podať návrhy na doplnenie vyšetrovania.

               Ako som už uviedol vo svojom výsluchu, nepopieram konflikt s poškodeným, ale domnievam sa, že intenzita môjho útoku nebola taká, aby mohla spôsobiť zranenia, ktoré sú v uznesení kvalifikované ako ťažká ujma na zdraví. Taktiež som zistil, že poškodený po odchode z reštaurácie mal po ceste domov ďalší konflikt so skupinou mladíkov a títo ho mali aj fyzicky napadnúť.

               Vyšetrovateľ PZ bez toho, aby vykonal ďalšie potrebné procesné úkony v mnou naznačenom smere, považuje vyšetrovanie na skončené.

               Opätovne navrhujem, aby sa v rámci vyšetrovania zistili mená osôb, ktoré mali mať s poškodeným konflikt a tieto vypočuť v príslušnom procesnom postavení.

               Žiadam, aby môj písomný návrh vyšetrovateľ PZ priložil k záznamu o preštudovaní vyšetrovacieho spisu.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866