+ 421 911 174 666

Návr obvineného, aby prokurátor vrátil vec policajtovi

Chcete vykonať navrhované dôkazné prostriedky a tým doplniť vyšetrovanie prípadne skrátené vyšetrovanie? Vyhotovili sme pre vás vzor návrhu obvineného, aby prokurátor vrátil vec policajtovi s pokynmi na doplnenie vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresná prokuratúra Trenčín

Bernolákova 2

912 50 Trenčín 1


Vec: Návrh obvineného, aby prokurátor vrátil vec policajtovi s pokynom na doplnenie


               Vyšetrovateľom PZ mi bolo vznesené obvinenie pre zločin ublíženia na zdraví podľa Trestného zákona, že dňa 1.7.2013 som mal v priestoroch pohostinstva v obci Zlatovce fyzicky napadnúť poškodeného Michala Kováča tak, že som ho viackrát päsťou udrel do tváre.

               Ako som už uviedol vo svojom výsluchu, nepopieram, že k fyzickému napadnutiu došlo tak, ako je popísané v uznesení. Domnievam sa však, že útok nebol až taký, aby mohol spôsobiť zranenia, ktoré sú v uznesení kvalifikované ako ťažká ujma na zdraví. Po mojom výsluchu som zistil, že poškodený po ceste domov mal vyvolať ďalší konflikt so skupinou mladíkov, ktorí ho mali taktiež fyzicky napadnúť.

               Vzhľadom na tieto okolnosti som navrhol už v prípravnom konaní, aby vyšetrovateľ zistil mená osôb, ktoré mali s poškodeným konflikt a tieto vypočuť. Taktiež som navrhol, aby znalec vypracoval znalecký posudok, v ktorom by sa vyjadril, či môj útok mohol spôsobiť opisované zranenia.

               Vyšetrovateľ však nepovažoval za potrebné vykonať doplnenie dokazovania o mnou navrhované dôkazy a uviedol, že vykonaným vyšetrovaním zistil skutokový stav bez pochybností.

               Vzhľadom na tieto skutočnosti navrhujem, aby prokurátor vrátil vec na doplnenie vyšetrovania s pokynom, aby vyšetrovateľ doplnil dokazovanie a vykonal navrhované dôkazy.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666