+ 421 911 174 666

Návrh na povolenie opustiť svoje obydlie z naliehavého dôvodu po dobu výkonu trestu domáceho väzenia

Potrebujete z dôležitých dôvodov a na nevyhnutne potrebný čas opustiť svoje obydlie, hoci vám bol uložený trest domáceho väzenia. Prikladáme vám vzor návrhu odsúdeného na povolenie opustiť svoje obydlie z naliehavého dôvodu po dobu výkonu trestu domáceho väzenia podľa § 53 ods. 3 Trestného zákona.

Jozef Novák, Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

_______________________________________________________________________________

Okresný súd Považská Bystrica

Štúrova ½

017 01 Považská Bystrica


Vec: Odsúdený Jozef Novák, žiadosť odsúdeného o povolenie opustiť svoje obydlie z naliehavého dôvodu po dobu výkonu trestu domáceho väzenia


K sp. zn. 4T/123/2014


                   Rozsudkom Okresného súdu v Považskej Bystrici, sp. zn. 1T/123/2014, zo dňa 01.10.2014, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, som bol za trestný čin podvodu podľa § 221 ods. 1, ods. 2 Trestného zákona odsúdený na podmienečný trest odňatia slobody a tiež mi bol uložený trest domáceho väzenia v trvaní päť mesiacov. Rozsudok nadobudol právoplatnosť dňa 15.10.2014, na základe nariadenia súdom trest domáceho väzenia vykonávam od 17.10.2014.

                   Uvádzam, že dňa 01.02.2015 o 15.00. hod. sa mám zúčastniť pohrebu svojej matky, ktorý sa uskutoční na cintoríne v Považskej Bystrici.

                   List o úmrtí prikladám v prílohe.

                   Vzhľadom na uvedenú skutočnosť žiadam probačného a mediačného úradníka Okresného súdu v Považskej Bystrici, aby mi podľa ustanovenia § 435 ods. 5 Trestného poriadku povolil opustiť svoje bydlisko v čase od 12.00 hod. dňa 01.02.2015 do 17.00 hod.


V Púchove dňa 29.01.2015


__________________________

Jozef Novák


Príloha:

1/ List úmrtia.Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666