+ 421 911 174 666

Návrh na nahradenie väzby písomným sľubom obvineného

V prípade útekovej a preventívnej väzby môže súd a v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie ponechať obvineného na slobode, prípadne ho na slobodu prepustiť, ak dá obvinený písomný sľub, že povedie riadny život, najmä to, že dodrží povinnosti a obmedzenie, ktoré mu boli uložené a nedopustí sa ďalšej trestnej činnosti. Vzor návrhu na nahradenie väzby písomným sľubom obvineného vám prikladáme.

Jozef Novák, Pekná 123, 911 01 Trenčín, Slovenská republika


Okresný súd Trenčín

Piaristická 27

911 80 Trenčín


Vec: Návrh na nahradenie väzby písomným sľubom obvineného


K sp. zn. ........................


               Po tom, ako mi bolo vyšetrovateľom PZ vznesené obvinenie pre zločin krádeže, som bol sudcom pre prípravné konanie vzatý do väzby. Väzba bola odôvodnená tým, že v mojom prípade ide o pokračovací trestný čin, ktorý som spáchal jednotlivými útokmi jeden rok, existuje teda dôvodná obava, že v prípade ponechania na slobode budem pokračovať v páchaní trestnej činnosti.

               Už v priebehu výsluchu som sa k trestnej činnosti v plnom rozsahu priznal, pričom som oľutoval svoje konanie.

               Týmto predkladám písomný sľub v zmysle Trestného poriadku, že v prípade prepustenia na slobodu povediem riadny život, nedopustím sa trestnej činnosti a zároveň dplním povinnosti a obmedzenia, ktoré mi súd prípadne uloží.

               Vzhľadom na tieto skutočnosti žiadam, aby sudca pre prípravné konanie môj sľub prijal a rozhodol o mojom prepustení na slobodu.


V Trenčína dňa 20. 08. 2013


_________________________

Jozef Novák

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666