+421 905 341 866

2. Upomienka

Poslali ste dlžníkovi upomienku, na ktorú však nereagoval? Prikladáme vám vzor druhej upomienky.

2. Upomienka

_______________________________________________________________________________

Veriteľ:

Obchodné meno: ABC, s.r.o.

Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 12 345 67

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Zastúpená: Jozef Novák, konateľ


Dlžník:

Obchodné meno: DEF, s.r.o.

Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 76 543 21

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

Zastúpená: Peter Novák, konateľ


Vážený pán Peter Novák,


nereagovali ste na našu 1. upomienku z 01.02.2015, a preto Vás znova žiadame, aby ste do siedmych (7) dní zaplatili našu faktúru č. 1234/2014 zo dňa 01.12.2014, ktorá bola splatná dňa 02.01.2015 vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur).

Ďalej Vás upozorňujeme, že Vám vyúčtuje penále za každý deň omeškania vo výške 0,05% z celkovej sumy faktúry. Ak do stanovenej doby nezaplatíte, budeme nútení dlžnú sumu vymáhať súdnou cestou.

V Púchove, dňa 01.03.2015


_______________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866