+421 905 341 866

1. Upomienka

Neplní si dlžník svoje povinnosti zo zmluvy? Vyzvite ho na plnenie upomienkou, ktorej vzor vám prikladáme.

1. Upomienka

_______________________________________________________________________________

Veriteľ:

Obchodné meno: ABC, s.r.o.

Sídlo: Veselá 12, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 12 345 67

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 12345/R

Zastúpená: Jozef Novák, konateľ


Dlžník:

Obchodné meno: DEF, s.r.o.

Sídlo: Okružná 20, 020 01 Púchov, Slovenská republika

IČO: 76 543 21

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 54321/R

Zastúpená: Peter Novák, konateľ


Vážený pán Peter Novák,

chceme Vás upozorniť, že ste do dnešného dňa neuhradili našu faktúru č. 1234/2014 zo dňa 01.12.2014, ktorá bola splatná dňa 02.01.2015 vo výške 1.000,- Eur (slovom: tisíc Eur).

Týmto vás žiadame o čo najskoršie uhradenie vyššie uvedenej faktúry. Ak ste ju už uhradili, oznámte nám dátum platby a považujte našu upomienku za bezpredmetnú.

V Púchove, dňa 01.02.2015


_______________________

ABC, s.r.o.

Jozef Novák, konateľ
Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.


Potrebujete vypracovať zmluvu na mieru?

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866