+421 905 341 866

Referencie


BOCIAN s.r.o. v likvidácii

Likvidácia v spoločnosti BOCIAN s.r.o. prebehla bez komplikácií.

250bpm s.r.o. v likvidácii

Likvidácia v spoločnosti 250bpm s.r.o. prebehla rýchlo a bez komplikácií.

Dobrá opatrovateľka, s.r.o. v likvidácii

Proces likvidácie v uvádzanej spoločnosti prebehol v poriadku, rýchlo a bez komplikácii.


Gladiators Shop, s.r.o. v likvidácii

Podľa požiadaviek klienta sme zabezpečili likvidáciu spoločnosti Gladiators Shop, s.r.o.

EU profil, s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti EU profil, s.r.o. bola vykonaná likvidácia a jej proces prebehol bez komplikácií.

Platano s.r.o. v likvidácii

Likvidácia v spoločnosti Platano s.r.o. sa uskutočnila rýchlo a bez akýchkoľvek komplikácií.


OSTIUM SK s.r.o. v likvidácii

Pri spoločnosti OSTIUM SK s.r.o. sme zabezpečovali jej likvidáciu, ktorá prebehla bezproblémovo.

Michalovské pozemné stavby, s.r.o. v likvidácii

V uvádzanej spoločnosti sa uskutočnila likvidácia a jej proces prebiehal bez najmenších komplikácií.

CLEVER PEOPLE s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti CLEVER PEOPLE s.r.o. bola vykonaná likvidácia. Proces likvidácie prebehol rýchlo a bez problémov.


Brokerage s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti Brokerage s.r.o. sa okrem likvidácie zvyšovalo aj základné imanie. Celý proces prebehol v poriadku.

Založenie občianskeho združenia RE - SPIRO

Podľa pokynov klienta sme vyhotovili dokumenty potrebné na registráciu občianskeho združenia RE - SPIRO na Ministerstve vnútra SR.

Predaj spoločnosti s históriou eZmluva.sk N4, s.r.o.

Prevod obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N4, s.r.o. prebehol rýchlo a nové obchodné meno spoločnosti je K - DISKONT s.r.o.


H.A.Z.Z. STAVING, s.r.o.

V spoločnosti H.A.Z.Z. STAVING, s.r.o. sa uskutočňovala zmena sídla spoločnosti. Uvádzaná zmena sa uskutočnila rýchlo a bezproblémovo.

Prevod OP Myrtus s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je eZmluva.sk N13, s.r.o. Prevod obchodného podielu prebehol rýchlo a bezproblémovo.

KARMONA, s.r.o. v likvidácii

Na základe požiadavky klienta sme vykonali likvidáciu spoločnosti KARMONA, s.r.o. Vyhotovili sme potrebné dokumenty a zabezpečili celý proces.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 12, s.r.o.

Nové obchodné meno po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk 12, s.r.o. je Landino s.r.o. Prevod obchodného sa uskutočnil rýchlo.

Zmena v spoločnosti FreePartners, s.r.o.

V spoločnosti FreePartners, s.r.o. došlo k zmene obchodného mena a k zmene sídla. Proces zápisu zmien do obchodného registra prebehol bezproblémovo.

STAMA Invest s.r.o. v likvidácii

V prípade spoločnosti STAMA Invest s.r.o. ide o jej likvidáciu. Klientovi sme vypracovali potrebnú dokumentáciu a zabezpečili celý priebeh likvidácie.


Pro Life Partners s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti Pro Life Partners s.r.o. bolo potrebné prijať novú zakladateľskú listinu spoločnosti, avšak proces likvidácii sa uskutočnil bez problémov.

Zmena v spoločnosti T&Z Development, s.r.o.

V spoločnosti T&Z Development, s.r.o. sa uskutočňovala zmena, ktoré spočívala v rozšírení predmetov podnikania spoločnosti. Proces zmeny prebehol rýchlo.

Zmena v spoločnosti Hošták s.r.o.

V uvádzanej spoločnosti sa uskutočňovalo rozšírenie predmetov podnikania spoločnosti. Zmena spočívala aj v zmene adresy trvalého pobytu spoločníkov a konateľov.


Prevod OP Dohoda istá, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je eZmluva.sk N7, s.r.o. Proces prevodu obchodného podielu na spoločnosti Dohoda istá, s.r.o. sa uskutočnil v krátkom časovom období.

IDOS - Inžiniersko-dodávateľsko-obchodná spoločnosť, spol. s r.o. v likvidácii

V uvádzanej spoločnosti bolo potrebné uskutočniť dokončenie likvidácie a vypracovanie s tým súvisiacej dokumentácie. Proces dokončenia likvidácie prebehol v poriadku.

Fliper Slovakia s.r.o. v likvidácii

Proces likvidácie v spoločnosti Fliper Slovakia s.r.o. bol uskutočnený rýchlo a bez problémov, aj napriek tomu, že bolo potrebné zvýšenie základného imania spoločnosti.


M&T Insieme s.r.o.

V spoločnosti M&T Insieme s.r.o. sme zabezpečovali rozšírenie predmetov podnikania o novú živnosť. Klientovi sme pripravili potrebné dokumenty a celý proces prebehol v poriadku.

Prevod OP KOMBER s.r.o.

Podľa požiadaviek klienta sme zabezpečili prevod obchodného podielu na spoločnosti KOMBER s.r.o. na nás. Zmenili sme spoločníka, obchodné meno, sídlo a konateľa spoločnosti.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 25, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk 25, s.r.o. sa obchodné meno spoločnosti zmenilo na NAPAS s.r.o. Celý priebeh prevodu obchodného podielu bol bezproblémový.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 05, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti je nové obchodné meno spoločnosti MainConstruct, s.r.o. Proces prevodu obchodného podielu na spoločnosti sa uskutočnil bez ťažkostí.

Prevod OP DiMark, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti DiMark, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti eZmluva.sk N3, s.r.o. Prevod obchodného podielu sa uskutočnil bez komplikácii a rýchlo.

Prevod OP VIL INOX, s.r.o.

Nové obchodné meno po prevode obchodného podielu na spoločnosti VIL INOX, s.r.o. je eZmluva.sk D5, s.r.o. Celý proces prevodu obchodného podielu prebehol bez akýchkoľvek komplikácií.


Prevod OP GAPABAL, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu na spoločnosti GAPABAL, s.r.o. je eZmluva.sk N11, s.r.o. Proces prevodu obchodného podielu prebehol rýchlo a bez komplikácií.

Hdasset s.r.o. v likvidácii

Požiadavka klienta bola likvidácia jeho spoločnosti Hdasset s.r.o. v likvidácii. Vykonali sme všetky potrebné úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti, ktorá prebehla bez komplikácii.

LLS s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti LLS s.r.o. prebehla likvidácia spoločnosti bezproblémovo a rýchlo, aj napriek skutočnosti, že spoločníci spoločnosti, ako aj štatutárny orgán spoločnosti boli cudzinci.


MAS Trade s.r.o.

Spoločnosť MAS Trade s.r.o. rozširovala svoje predmety podnikania. S procesom rozšírenia predmetov podnikania sme klientovi pomohli a zmena bola do obchodného registra zapísaná bez problémov.

LINX TRADE s.r.o.

V spoločnosti LINX TRADE s.r.o. sme vykonali jednoduchú zmenu, ktorá spočívala v zmene sídla spoločnosti. Proces zmeny sídla spoločnosti prebehol v krátkom časovom horizonte a bez komplikácií

Založenie občianskeho združenia BK DSG Dunajská Streda

Klientovi sme pripravili dokumenty potrebné k založeniu občianskeho združenia. Po odstránení menších nedostatkov Ministerstvo vnútra SR vykonalo registráciu občianskeho združenia bez problémov.


Prevod OP eZmluva.sk N4, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je K-DISKONT s.r.o. Pri prevode obchodného podielu došlo aj k zmene sídla a konateľa. Prevod obchodného podielu prebehol bez ťažkostí.

Prevod OP BrLa s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je eZmluva.sk Plus, s.r.o. Po prevode obchodného podielu sa zmenilo aj sídlo obchodnej spoločnosti a konateľ. Proces prevodu obchodného podielu prebehol bez komplikácií.

B & K & B s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti B & K & B s.r.o. prebehla likvidácia rýchlo, avšak okrem dokumentov potrebných k likvidácii spoločnosti bolo potrebné vypracovať aj čestné vyhlásenie konateľa o zmene adresy spoločníka.


Prevod OP eZmluva.sk N19, s.r.o.

Požiadavkou klienta bola kúpa spoločnosti s históriou. Nové obchodné meno je PR & MARKETING s.r.o. Klientovi sme vyhotovili všetky potrebné dokumenty a zabezpečili celý proces prevodu obchodného podielu.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 22, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je menestys SK s.r.o. Rozhodnutím jediného spoločníka s pôsobnosťou valného zhromaždenia došlo aj k zmene sídla spoločnosti, konateľa a k rozšíreniu predmetov podnikania.

COLOR MONT s.r.o.

V spoločnosti COLOR MONT s.r.o. sme rozširovali predmety podnikania o novú živnosť. Proces zápisu zmien prebehol za krátke časové obdobie a nová živnosť bola do obchodného registra zapísaná bez problémov.


Založenie občianskeho združenia Deluxe Cross Team

Podľa pokynov klienta sme vypracovali stanovy a návrh na registráciu občianskeho združenia Deluxe Cross Team na Ministerstve vnútra SR. Proces registrácie občianskeho združenia prebehol rýchlo a bez problémov.

HV plus, spol. s r.o.

V spoločnosti HV plus, s.r.o. sme zabezpečili rozšírenie predmetov podnikania o nové živnosti a vymenovanie Ďalšieho konateľa. Vzhľadom na nenáročnosť zmien prebehol celý proces rýchlo a bez komplikácií.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 24, s.r.o.

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou o kúpu novozaloženej spoločnosti. Vyhotovili sme všetky potrebné dokumenty a zabezpečili celý priebeh prevodu obchodného podielu. Proces prevodu prebehol bez komplikácií.


FINS Slovakia, s.r.o. v likvidácii

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou o likvidáciu spoločnosti FINS Slovakia, s.r.o. Zabezpečili sme vypracovanie kompletnej dokumentácie pre likvidáciu spoločnosti ako aj všetky úkony súvisiace s likvidáciou.

X4U-Trans s.r.o. v likvidácii

Proces likvidácie spoločnosti X4U-Trans s.r.o. aj napriek počiatočným menším komplikáciám, kedy súd odmietol vykonať zmenu zapísaných údajov, prebehol pomerne rýchlo a bez ďalších vážnejších problémov.

Prevod OP Rolit s.r.o.

V uvádzanej spoločnosti došlo k zmene obchodného mena, sídla, konateľov spoločnosti a keďže išlo o prevod obchodného podielu, tak aj k zmene spoločníka. Nové obchodné meno spoločnosti je eZmluva.sk N10, s.r.o.


Predaj spoločnosti s históriou eZmluva.sk N11, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N11, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti Naša firma, s.r.o. Priebeh prevodu obchodného podielu sa uskutočnil v krátkom časovom období a bez komplikácií.

Prevod OP Stream team, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je eZmluva.sk N26, s.r.o. Klientovi sme zabezpečili prevod obchodného podielu na spoločnosti Stream team, s.r.o. na nás, vypracovali sme potrebné dokumenty a podali návrh na zápis zmien.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 14, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na novozaloženej spoločnosti eZmluva.sk 14, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti ALMA Oldies, s.r.o. Predaj ready made spoločnosti prebehol za krátke časové obdobie a bez komplikácií.


FOLEX s.r.o.

V spoločnosti FOLEX s.r.o. sme podľa pokynov klienta vykonali zmeny týkajúce sa spoločníkov spoločnosti a zároveň klient požadoval odvolať jedného z dvoch konateľov. Proces zmien prebehol v krátkom časovom horizonte.

prevod OP eZmluva.sk N1, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti sa zmenilo na eZmluva.sk N1, s.r.o. Klientovi sme zabezpečovali prevod obchodného podielu. Zmenilo sa aj sídlo spoločnosti a konateľ. Proces prevodu obchodného podielu sa uskutočnil bez ťažkostí.

ISTP s.r.o.

Požiadavkou klienta bolo založenie obchodnej spoločnosti ISTP s.r.o. Klientovi sme pripravili dokumentáciu potrebnú k založeniu spoločnosti, ohlásili sme živnosti a podali návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 11, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je Gastro trade Slovakia s.r.o. Pri prevode obchodného podielu došlo aj k zmene sídla a konateľa spoločnosti. Prevod obchodného podielu ako aj zápis zmien do obchodného registra prebehol v poriadku.

Prevod OP ILPA s.r.o.

Požiadavkou klienta bol prevod obchodného podielu na spoločnosti ILPA s.r.o. na našu spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o. Zabezpečili sme kompletnú dokumentáciu k prevodu obchodného podielu a zápis zmien na príslušnom registrovom súde.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 02, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je Real money, s.r.o. V spoločnosti bola vykonaná aj zmena sídla, konateľa a rozšírenie predmetov podnikania. Celý proces prevodu obchodného podielu prebehol bez komplikácií.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 06, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je T&Z Development, s.r.o. Okrem zmeny obchodného mena, došlo pri prevode obchodného podielu aj k zmene sídla a konateľa spoločnosti. Priebeh prevodu obchodného podielu prebehol v poriadku a bez problémov.

Zlúčnie spoločností AVAM financial group s.r.o. a protekta s.r.o.

V prípade spoločnosti AVAM financial group s.r.o. a protekta s.r.o. došlo ku zlúčeniu, kde nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť AVAM financial group s.r.o. Proces zlúčenia prebehol v krátkom časovom období a bez komplikácií.

Prevod OP Z.R.S. s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti Z.R.S. s.r.o. po prevode obchodného podielu na spoločnosti je eZmluva.sk N22, s.r.o. Okrem obchodného mena došlo v súvislosti s prevodom obchodného podielu aj k zmene spoločníka, sídla a konateľa spoločnosti.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 04, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je Fifty Solutions, s.r.o. Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 04, s.r.o. prebehol bez komplikácií a okrem zmeny obchodného mena sa uskutočnila aj zmena sídla a konateľa spoločnosti.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 01, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu na uvedenej spoločnosti je UNIVENTA Piešťany, s.r.o. V spoločnosti došlo aj k zmene sídla, konateľa a k rozšíreniu predmetov podnikania. Prevod obchodného podielu prebehol bezproblémovo.

Wood Sales s.r.o.

Klientovi sme pomohli zo založením spoločnosti Wood Sales s.r.o. Pripravili sme dokumenty potrebné k založeniu s.r.o, ohlásili sme živnosti, podali sme návrh na zápis spoločnosti do OR SR a požiadali sme o registráciu príslušný daňový úrad.


Prevod OP L - A MONT, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti L - A MONT, s.r.o. sa obchodné meno spoločnosti zmenilo na eZmluva.sk Fusion, s.r.o. Pri prevode obchodného podielu došlo aj k zmene sídla a k zmene konateľa. Prevod obchodného podielu prebehol v poriadku.

Prevod OP eZmluva.sk N14, s.r.o.

Rozhodnutím jediného spoločníka s pôsobnosťou valného zhromaždenia došlo k prevodu obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N14, s.r.o. Nové obchodné meno spoločnosti je SAPIENS s.r.o. Celý prevod obchodného podielu prebehol bez ťažkostí.

Redomex s.r.o. v likvidácii

Okrem vypracovania dokumentácie potrebnej k likvidácii spoločnosti Redomex s.r.o., bolo potrebné aj čestné vyhlásenie konateľa o zmene adresy trvalého pobytu konateľa a spoločníka. Samotný priebeh likvidácie sa uskutočnil rýchlo a bezproblémovo.


SV Corp. s.r.o.

V prípade spoločnosti SV Corp. s.r.o. klient požadoval vykonať zmeny v osobách spoločníkov spoločnosti a odvolanie jedného z dvoch konateľov. Klientovi sme pripravili potrebnú dokumentáciu a zabezpečili zápis zmien na príslušnom registrovom súde.

NEBBIA SK s.r.o.

V spoločnosti NEBBIA SK s.r.o. sme zabezpečovali prevod obchodných podielov a odvolanie jedného z dvoch konateľov. Vyhotovili sme všetky potrebné dokumenty a podali návrh na zápis zmien do obchodného registra. Celý proces sa uskutočnil bez ťažkostí.

Prevod OP Conpeko Košice s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti Conpeko Košice s.r.o. na spoločníka eZmluva.sk Fusion, s.r.o. sa obchodné meno spoločnosti zmenilo na eZmluva.sk N19, s.r.o. Rozhodnutím valného zhromaždenia došlo tiež k zmene sídla a konateľa spoločnosti.


Prevod OP INRECO, s.r.o.

Spoločníci spoločnosti INRECO, s.r.o. prijali na valnom zhromaždení rozhodnutie o zmene obchodného mena, sídla, konateľov a spoločníkov spoločnosti. Nové obchodné meno po prevode obchodného podielu na spoločnosti INRECO, s.r.o. je eZmluva.sk N4, s.r.o.

CHIROMEGA s.r.o.

V spoločnosti došlo k zmene v osobách spoločníkov. Klientovi sme pripravili zápisnicu z valného zhromaždenia, zmluvu o prevode častí obchodného podielu a plnomocenstvo potrebné na zastupovanie klienta v konaní pred súdom. Proces zmeny prebehol v poriadku.

Hošták s.r.o.

V spoločnosti Hošták s.r.o. sme zabezpečovali rozšírenie predmetov podnikania zápis zmien, ktoré sa týkali konateľov a spoločníkov, konkrétne zmena trvalého pobytu. Proces zápisu zmien do obchodného registra sa uskutočnila v krátkom časovom období.


Prevod OP eZmluva.sk Plus, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je Stavbo stavebniny s.r.o. Okrem zmeny obchodného mena bola vykonaná aj zmena sídla, konateľa a rozšírené predmety podnikania. Proces prevodu obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk Plus, s.r.o. prebehol bez komplikácií.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 20, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je ALPI stav s.r.o. Podľa požiadaviek klienta sme zmenili aj sídlo spoločnosti, konateľa spoločnosti a rozšírili sme predmety podnikania o nové živnosti. Proces prebehol rýchlo a bez komplikácií.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 08, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk 08, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti Creare Solutions s.r.o. Prevodom obchodného podielu došlo okrem zmeny obchodného mena a spoločníka aj k zmene sídla, konateľa a k rozšíreniu predmetov podnikania.


Prevod OP Tibmarket s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti Tibmarket s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti eZmluva.sk N28, s.r.o. Klientovi sme pripravili dokumenty potrebné k prevodu obchodného podielu a následne sme podali návrh na zápis zmien na príslušnom registrovom súde.

Prevod OP HUBAL spol. s r.o.

Obchodné meno spoločnosti HUBLAL spol. s r.o. sa po prevode obchodného podielu zmenilo na eZmluva.sk N25, s.r.o. Okrem uvádzanej zmeny obchodného mena došlo aj k zmene spoločníka, sídla spoločnosti a konateľa. Prevod obchodného podielu prebehol bez problémov a rýchlo.

Level up media s.r.o. likvidácii

V spoločnosti Level up media s.r.o. bolo potrebné premeniť menovitú hodnotu vkladov do imania spoločnosti zo slovenskej meny na eurá a základného imania spoločnosti zo slovenskej meny na eurá, ako aj zvýšiť základné imanie. Následne sa uskutočnil proces likvidácie.


Prevod OP eZmluva.sk N12, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti sa zmenilo na eRCo, s.r.o. So zmenou spoločníka v dôsledku prevodu obchodného podielu došlo aj k zmene sídla spoločnosti, zmene konateľa a k rozšíreniu predmetov podnikania. Prevod obchodného podielu sa uskutočnil v krátkom časovom období.

Prevod OP TOP Beauty of the World s.r.o.

Prevodom obchodného podielu na spoločnosti TOP Beauty of the World došlo k viacerým zmenám. Zmenilo sa obchodné meno spoločnosti na eZmluva.sk N29, s.r.o., zmenilo sa sídlo spoločnosti, spoločník a konateľ. Prevod obchodného podielu prebehol rýchlo a bez komplikácií.

Prevod OP FivePoint s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti FivePoint s.r.o. sa obchodné meno spoločnosti zmenilo na eZmluva.sk N17, s.r.o. Okrem zmeny obchodného mena a spoločníka spoločnosti, došlo aj k zmene sídla a konateľov. Pomerne časovo náročný proces prebehol bez komplikácií


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 19, s.r.o.

Požiadavkou klienta bola kúpa spoločnosti bez histórie. Nové obchodné meno po zmene je Agrifarmi Jelšava s.r.o. Pri prevode obchodného podielu došlo aj k ďalším zmenám, teda k zmene spoločníka, sídla spoločnosti, rozšíreniu predmetov podnikania a k zmene konateľa spoločnosti.

Prevod OP AQUAIZOLING s.r.o.

V spoločnosti AQUAIZOLING s.r.o. sa uskutočnil prevod obchodného podielu a nové obchodné meno spoločnosti je eZmluva.sk N8, s.r.o. S prevodom obchodného podielu súvisela aj zmena sídla spoločnosti a konateľa. Proces prevodu obchodného podielu sa uskutočnil v krátkom časovom období.

Prevod OP eZmluva.sk N10, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je F.K farma s.r.o. Klientovi sme zabezpečili prevod obchodného podielu, zmenu obchodného mena, zmenu sídla a konateľa spoločnosti a rozšírenie predmetov podnikania o nové živnosti. Napriek komplikáciám zo strany súdu prebehol proces zmien v poriadku.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 03, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je QEENS PUB, s.r.o. Napriek komplikáciám, v dôsledku ktorých najskôr súd odmietol vykonať zmenu zapísaných údajov, po odstránení nedostatkov sa prevod obchodného podielu ako aj zápis zmien do obchodného registra uskutočnil v krátkom časovom období.

Zlúčenie spoločností Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. a LH Šivarina, s.r.o.

V prípade uvádzaných spoločností bolo uskutočnené zlúčenie, kde nástupníckou spoločnosťou bola spoločnosť Lesné hospodárstvo Čierny vrch, s.r.o. Aj napriek tomu, že súd nasjkôr odmietol vykonať zápis zmien, po odstránení nedostatkov podania prebehol proces zlúčenia úspešne.

Prevod OP Red Face s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je eZmluva.sk D3, s.r.o. Rozhodnutím jediného spoločníka, ktoré bolo urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti Red Face s.r.o. došlo nielen k zmene spoločníka, ale aj k zmene obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti.


Prevod OP CP PROJEKT BB, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti CP PROJEKT BB, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti eZmluva.sk D1. Po odstránení nedostatkov, v dôsledku ktorých súd odmietol vykonať zápis zmien do obchodného registra, prebehol proces prevodu obchodného podielu v krátkom časovom období.

Hošták PB s.r.o.

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou o založenie novej spoločnosti. Vyhotovili sme celú dokumentáciu potrebnú na založenie s.r.o., ohlásili sme živnosti a podali návrh na zápis spoločnosti do obchodného registra. Klienta sme následne poučili, ako postupovať pri registrácií na daňovom úrade.

Prevod OP Spoľahnitesa s.r.o.

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou o prevod obchodného podielu na spoločnosti Spoľahnitesa s.r.o. na nás. Vyhotovili sme všetky dokumenty potrebné k prevodu obchodného podielu a zabezpečili sme zápis zmien na príslušnom registrovom súde. Proces prevodu obchodného podielu prebehol bez problémov


Prevod OP iCon s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti iCon s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti eZmluva.sk N14, s.r.o. Okrem zmeny spoločníka, došlo aj k zmene obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti. Proces prevodu obchodného podielu, ako aj zápis zmien do obchodného registra sa uskutočnili rýchlo.

Prevod OP EXHUM - KOMPLET s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti EXHUM - KOMPLET s.r.o. sa obchodné meno zmenilo na eZmluva.sk N23, s.r.o. Zabezpečili sme kompletnú dokumentáciu potrebnú k prevodu obchodného podielu a podali sme návrh na zápis zmien. Proces prevodu obchodného podielu na spoločnosti prebehol v krátkom časovom období.

Prevod OP DRAUSCHKE s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti DRAUSCHKE s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti eZmluva.sk N2 s.r.o. Okrem zmeny obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti, bolo potrebné aj zvýšenie základného imania spoločnosti. V dôsledku menších komplikácii sa prevod uskutočnil v dlhšom časovom období.


Prevod OP eZmluva.sk N11, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N11, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti Naša firma, s.r.o. Klient požadoval aj zmenu sídla, konateľa a rozšírenie predmetov podnikania. Tieto zmeny sme mu zabezpečili a prevod obchodného podielu sa uskutočnil v krátkom časovom období a bez ťažkostí.

Predaj spoločnosti s históriou eZmluva.sk N1, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N1, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti Mr. CALL, s.r.o. Jediný spoločník rozhodol o zmene obchodného mena, sídla spoločnosti a o zmene konateľa a vyslovil súhlas s prevodom obchodného podielu. Priebeh predaja a prevodu obchodného podielu bol bezproblémový.

Štrkovňa ABOROSZ, spol. s r.o. v likvidácii

V spoločnosti Štrkovňa ABOROSZ, spol. s r.o. bolo potrebné uskutočniť premenu menovitej hodnoty vkladov spoločníkov do základného imania, ako aj premenu menovitej hodnoty základného imania na eurá. Následne bolo potrebné zvýšiť základné imanie. Po prijatí uvádzaných rozhodnutí nasledoval proces likvidácie spoločnosti.


Prevod OP eZmluva.sk N7, s.r.o.

Po prevode obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N7, s.r.o. je nové obchodné meno spoločnosti Hlas zdravia s.r.o. Okrem prevodu obchodného podielu sme zabezpečili zmenu obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti a rozšírili sme predmety podnikania o nové živnosti. Proces prevodu obchodného podielu prebehol bez komplikácií.

Prevod OP Malevia s.r.o.

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou o prevod obchodného podielu na spoločnosti Malevia s.r.o. na našu spoločnosť. Po prevode obchodného podielu sa tak zmenil spoločník spoločnosti, obchodné meno, sídlo a konateľ spoločnosit. Aj napriek komplikáciam zo strany súdu, bol prevod obchodného podielu zabezpečený k spokojnosti klienta.

BMB plus s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti BMB plus s.r.o. došlo rozhodnutím jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia okrem rozhodnutia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácii a menovaní likvidátora, aj k rozhodnutiu o zvýšení základného imania prevzatím záväzku spoločníka na nový peňažný vklad do základného imania.


Zlúčenie spoločností PR & MARKETING s.r.o. a Mr. CALL, s.r.o.

V prípade uvádzaných spoločností išlo o zlúčenie, pričom nástupníckou spoločnosťou bola spoločnosť PR & MARKETING s.r.o. Klientovi sme vypracovali všetky dokumenty potrebné k zlúčeniu a zabezpečili sme tiež spísanie zmluvy o zlúčení vo forme notárskej zápisnice pred notárom. Proces zlúčenia spoločností prebehol bez komplikácií.

Prevod OP eZmluva.sk N5, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je NRT s.r.o. V spoločnosti sa okrem zmeny obchodného mena vykonala aj zmena sídla, konateľa spoločnosti a rozšírili sa predmety podnikania. Klient využil aj našu ďalšiu službu, ktorou je virtuálne sídlo spoločnosti. Zápis všetkých uvádzaných zmien prebehol rýchlo a bez komplikácií.

Prevod OP eZmluva.sk N8, s.r.o.

Prevodom obchodného podielu na spoločnosti eZmluva.sk N8, s.r.o. došlo k viacerým zmenám, a to k zmene spoločníka, obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti. Klient požadoval aj rozšírenie predmetov podnikania o novú živnosť. Zo strany súdu došlo ku komplikáciám, avšak po odstránení prebehol proces prevodu obchodného podielu bez ťažkostí.


Zmena v spoločnosti HADICE FLEX, s.r.o.

V spoločnosti HADICE FLEX, s.r.o. došlo k zmene v predmete podnikania, a to takým spôsobom, že jediný spoločník s pôsobnosťou valného zhromaždenia rozhodol o rozšírení predmetov podnikania spoločnosti. Po odstránení nedostatku, v dôsledku ktorého súd odmietol vykonať zmenu zapísaných údajov, sa zápis zmeny uskutočnil v krátkom časovom období.

APA-trend s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti APA-trend s.r.o. sa okrem likvidácie zvyšovalo aj základné imanie spoločnosti, a to prijatím záväzkov spoločníkov na nové peňažné vklady do základného imania spoločnosti. Aj napriek počiatočným komplikáciám, kedy najskôr súd odmietol vykonať zmenu zapísaných údajov, po odstránení nedostatkov, prebehol proces likvidácie v poriadku.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 18, s.r.o.

Klient požadoval kúpu novozaloženej s.r.o. Rozhodnutím jediného spoločnika s pôsobnosťou valného zhromaždenia došlo k zmene obchodného mena na AHS Servis, s.r.o., k zmene sídla spoločnosti, konateľa a k rozšíreniu predmetov podnikania. K prevodu obchodného podielu došlo na základe zmluvy o prevode obchodného podielu. Celý proces prebehol bez komplikácií.


Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 13, s.r.o.

Rozhodnutím jediného spoločníka urobeným pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti eZmluva.sk 13, s.r.o. došlo k viacerým zmenám, a to k zmene obchodného mena, sídla, konateľa a k rozšíreniu predmetov podnikania spoločnosti. Nové obchodné meno po prevode obchodného podielu je Axupo, s.r.o. Prevod obchodného podielu prebehol bezproblémovo.

J & M Development, s.r.o.

Zmena v spoločnosti J & M Development, s.r.o. sa týkala zmeny sídla. Klientovi sme pripravili potrebné dokumenty ako zápisnicu z valného zhromaždenia, súhlas vlastníka nehnuteľnosti a plnomocenstvo, na základe ktorého sme mohli klienta zastupovať v konaní pred súdom vo veci zápisu zmien údajov o uvedenej spoločnosti. Zmena sídla spoločnosti sa uskutočnila bez ťažkostí.

Predaj ready made spoločnosti eZmluva.sk 09, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je RRC 26 s.r.o. Rozhodnutím jediného spoločníka, ktoré bolo urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti eZmluva.sk 09, s.r.o. došlo aj k zmene sídla a konateľa spoločnosti a k rozšíreniu predmetov podnikania spoločnosti. Proces predaja ready made spoločnosti a prevodu obchodného podielu prebehol v krátkom časovom období.


Predaj spoločnosti s históriou eZmluva.sk N12, s.r.o.

Rozhodnutím jediného spoločníka, ktoré bolo urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti eZmluva.sk N12, s.r.o. došlo k zmene obchodného mena, sídla spoločnosti, rozšíreniu predmetov podnikania a tiež k zmene konateľa a spoločníka. Nové obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je eRCo s.r.o. Proces predaja spoločnosti prebehol bezproblémovo.

Prevod OP STAVILAS s.r.o.

Nové obchodné meno po prevode obchodného podielu na uvádzanej spoločnosti je eZmluva.sk N12, s.r.o. Rozhodnutím jediného spoločníka urobeného pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti STAVILAS s.r.o. tak došlo k zmene obchodného mena, sídla a konateľa spoločnosti. Proces prevodu obchodného podielu, ako aj zápis zmien do obchodného registra, prebehol v krátkom časovom období.

Prevod OP JOVAMA, s.r.o.

Obchodné meno spoločnosti po prevode obchodného podielu je eZmluva.sk N1, s.r.o. Rozhodnutím jediného spoločníka, ktoré bolo urobené pri výkone pôsobnosti valného zhromaždenia spoločnosti JOVAMA, s.r.o. došlo k zmene obchodného mena, sídla, konateľa a spoločníka spoločnosti. Prevod obchodného podielu a zápis zmien do obchodného registra sa uskutočnil v krátkom časovom období a prebehol v poriadku.


PTJ - INVEST, s.r.o.

Klient nás oslovil s požiadavkou o zmenu sídla spoločnosti PTJ - INVEST, s.r.o. a zmenu adresy trvalého pobytu spoločníka a konateľa v Obchodnom registri. Klientovi sme pripravili rozhodnutie valného zhromaždenia, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom spoločnosti a čestné vyhlásenie o zmene adresy trvalého pobytu. Následne sme na základe plnomocenstva podali návrh na zápis zmien na príslušnom registrovom súde.

Prevod OP eZmluva.sk 21, s.r.o.

Nové obchodné meno spoločnosti je LEGENSTAV s.r.o. Klientovi sme pripravili všetky potrebné dokumenty k prevodu obchodného podielu na našej novozaloženej spoločnosti eZmluva.sk 21, s.r.o. Zabezpečili sme rozšírenie predmetov podnikania a nakoľko bol klient živnostníkom, aj zrušenie všetkých živností. Podali sme návrh na zápis zmien do obchodného registra a celý proces prebehol v krátkom časovom období a bez ťažkostí.

M.I.M. Slovakia s.r.o. v likvidácii

V spoločnosti M.I.M. Slovakia s.r.o. sme vykonali likvidáciu. Vypracovali sme dokumenty potrebné pre vstup spoločnosti do likvidácie a následne aj dokumenty potrebné k dokončeniu likvidácie. Podali sme návrh na zápis vstupu spoločnosti do likvidácie, požiadali sme o zverejneni oznámenia a výzvy likvidátora v obchodnom vestníku. Následne sme požiadali o súhlas správcu dane s návrhom na výmaz spoločnosti z OR SR a podali samostný návrh na výmaz.


LUSMAR s.r.o.

Požiadavkou klienta bolo zúženie predmetov podnikania spoločnosti. Vyhotovili sme rozhodnutie jediného spoločníka s pôsobnosťou valného zhromaždenia o zúžení predmetov podnikania, nové znenie zakladateľskej listiny spoločnosti a plnomocenstvo, na základe ktorého sme boli oprávnení zastupovať klienta a požiadať o zrušenie živností na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania a následne podať návrh na zápis zmien na príslušnom registrovom súde.

LAMER s.r.o. v likvidácii

Klient sa na nás obrátil s požiadavkou likvidácie jeho spoločnosti. Pripravili sme všetky dokumenty potrebné pre vstup spoločnosti do likvidácie, podali sme návrh na zápis zmien do obchodného registra, požiadali sme o zverejnenie oznámenia a výzvy likvidátora v obchodnom vestníku, pripravili sme dokumenty potrebné k dokončeniu likvidácie, požiadali sme o súhlas správcu dane s návrhom na výmaz spoločnosti z OR SR a následne sme podali návrh na výmaz spoločnosti z OR SR.

GTS s.r.o.

Spoločnosť GTS s.r.o. vznikla dňa 02.06.2015. Klientovi sme pripravili všetky dokumenty potrebné k založeniu a vzniku spoločnosti. Vyhotovili sme zakladateľskú listinu spoločnosti, podpisový vzor konateľa, súhlas vlastníka nehnuteľnosti so sídlom, vyhlásenie správcu vkladu a vyhlásenie spoločníka, že nie je jediným spoločníkom vo viac ako troch spoločnostiach. Klient nám udelil plnomocenstvo na zastupovanie pred Okresným úradom, odborom živnostenského podnikania na ohlásenie živností a tiež na zastupovanie v konaní pred súdom. Proces založenia a vzniku uvádzanej spoločnosti prebehol v krátkom časovom období a bez ťažkostí.


Zlúčenie spoločností 2K PARTNERS, s.r.o. a SMART Real Estate, s.r.o.

Po zlúčení spoločností 2K PARTNERS, s.r.o. a SMART Real Estate, s.r.o. došlo k zrušeniu spoločnosti 2K PARTNERS, s.r.o. a nástupníckou spoločnosťou sa stala spoločnosť SMART Real Estate, s.r.o., ktorej obchodné meno sa po zlúčení zmenilo na 2K PARTNERS, s.r.o. K zmene sídla a konateľa zlúčením spoločností nedošlo. Napriek tomu, že pri zlúčení spoločností došlo k menším komplikáciám, v dôsledku ktorých súd najskôr odmietol vykonať výmaz spoločnosti 2K PARTNERS, s.r.o. z obchodného registra a následnú zmenu zapísaných údajov v spoločnosti SMART Real Estate, s.r.o., po odstránení nedostatkov sa proces zlúčenia uskutočnil v krátkom časovom období.