+421 905 341 866

Advokátske služby

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 3.1

Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o.

so sídlom v Trenčianských Tepliciach a v Bratislave, poskytuje komplexné právne služby v oblastiach obchodného, občianskeho, rodinného, pracovného, správneho, aj ústavného práva.

Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o. ponúka svojim klientom okrem tradičného spôsobu právnej pomoci aj možnosť komunikácie a riešenia právnych káuz z kancelárie, alebo domova  klienta, bez ohľadu na to, kde sa klient práve nachádza. Základnou výhodou tejto komunikácie je to, že klient nemusí vo vybraných prípadoch, ktorých povaha to pripúšťa, vykonať osobnú návštevu advokátskej kancelárie. Samozrejme, v ostatných prípadoch, ktorých povaha to vyžaduje, alebo to žiada samotný klient, uprednostňujeme výlučne osobný kontakt s klientom, najmä v oblasti sporovej agendy.

JUDr. Michal Rosina, advokát, má už viac ako 25 - ročnú odbornú prax v oblasti advokácie. Spolupracuje pritom s notármi, súdnymi znalcami, audítormi, daňovými poradcami a ďalšími odborníkmi v príslušných odboroch.

Všetky služby uvedené na stránke www.ezmluva.sk, ktoré spadajú pod kategóriu právnych služieb v zmysle zákona o advokácii, sú poskytované klientom priamo prostredníctvom advokátskej kancelárie Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o.. Jedná sa najmä o tieto právne služby: založenie obchodných spoločností, družstva a iných právnických osôb, úkony smerujúce ku konkurzu, likvidácii a zrušeniu spoločností a iných právnických osôb, zmeny v obchodnom registri, vymáhanie pohľadávok, vypracovanie zmlúv a iných listín o právnych úkonoch, osobný bankrot (oddlženie), vypracovanie projektu ochrany osobných údajov a iné.

Kontaktné údaje na advokátsku kanceláriu:

Obchodné meno:  Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o. 

Sídlo:                      17. novembra 37/319, 914 51 Trenčianske Teplice

IČO:                        36 338 397

IČ DPH:                  SK2021885756

Registrácia v OR:  Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 14961/R                            

V zastúpení: Advokát: JUDr. Michal Rosina, zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou   komorou pod číslom 398

Subjekty vykonávajúce dohľad nad činnosťou advokáta:
a/ Slovenská advokátska komora, sídlo Kolárska 4, 813 42 Bratislava,

b/Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj, Hurbanova 59, 911 01 Trenčín.

Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu Spoločnosť ochrany spotrebiteľov:

http://www.sospotrebitelov.sk/adr-odr/alternativne-riesenie-sporov/attachment/navrh-na-zacatie-ars/

Spoločnosť ochrany spotrebiteľov (S.O.S) Poprad
Bajkalská 2335/3
058 01 Poprad
Tel. 052 2861300, 0944 3311
www.sospotrebitelov.skKontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866