+421 905 341 866

Novinky


 • Podnikanie sa po odoznení pandemickej situácie opäť stáva populárnym a mnoho ľudí si zakladá nové rôznorodé spoločnosti. V tomto článku vám priblížime dôležité zmeny v podnikaní, na ktoré sa v tomto roku treba pripraviť. Tieto zmeny sa vás môžu…
  Zobraziť

 • Podnikanie nie je jednoduchá záležitosť, prichádza s ním totižto mnoho povinností, ktorým sa jednoducho nevyhnete. Ak už nejakú tú dobu podnikáte, tak určite viete, že každý rok môžete očakávať nové zmeny a nariadenia. Tento článok vám pomôže, či už…
  Zobraziť

 • Naša spoločnosť vám ponúka komplexné služby pre podnikateľov. Portál ponúka prehľad služieb a nájdete tam aj užitočné články na rôzne témy z oblasti podnikania. Sme na trhu už od roku 2013. Náš tím pozostáva z odborníkov s rozsiahlymi skúsenosťami z…
  Zobraziť

 • Rozhodli ste sa ukončiť svoju podnikateľskú činnosť? Firma je bez ziskovosti alebo nemáte už záujem ďalej podnikať? Pripravili sme pre vás článok o likvidácií spoločností v roku 2020, pretože tento rok nastávajú zmeny v obchodnom zákonníku o ktorých…
  Zobraziť

 • Ak uvažujete o kúpe firmy ste na správnom mieste! Založenie firmy je v dnešnej dobe zložitý a zdĺhavý proces, preto existujú ready-made spoločnosti, ktoré sú pripravené na okamžité podnikanie. Vyhnite sa tak stále väčšej byrokracii a rozbehnite…
  Zobraziť

 • Profesionalita našich služieb vychádza aj zo spolupráce s dvomi advokátskymi kanceláriami. Táto spolupráca zabezpečuje vám – našim klientom – služby na najvyššej úrovni. Najmä pri množstve dokumentov, ktoré vyžaduje naša legislatíva, si môžete…
  Zobraziť

 • Uvažujete o predaji firmy alebo svojho podielu vo firme? Prevod obchodného podielu je sám o sebe nenáročný proces, no vždy existujú veci, na ktoré si treba dať pozor. Preto sme pripravili článok, v ktorom nájdu užitočné informácie najmä prevodcovia…
  Zobraziť

 • V prvom rade si vysvetlíme, aké problémy vzniknú podnikateľovi, kým čaká na zaplatenie neuhradenej faktúry. Prvotný rozdiel spočíva v tom, či ako podnikateľ vediete jednoduché alebo podvojné účtovníctvo. V prípade jednoduchého účtovníctva je…
  Zobraziť

 • Žiaľ, v procese podnikania môže následkom rôznych okolností nastať aj taká nepríjemná situácia, ako je likvidácia firmy kvôli zadlženosti. Prinášame vám prehľad všetkého, čo potrebujete vedieť v súvislosti s likvidáciou zadlženej firmy. Najčastejším…
  Zobraziť

 • Zmluva o poskytovaní služieb sa často používa pri ubytovaní, cestovaní, telekomunikáciách a iných službách, kde sa poskytovateľ zaväzuje poskytnúť služby svojim klientom na základe vypracovania zmluvy, v ktorej je špecifikovaný predmet a podrobné…
  Zobraziť

 • Postup založenia s.r.o. je zdĺhavý a administratívne zaťažujúci proces. Preto naša spoločnosť eZmluva, s. r. o. poskytuje klientom jednoduchšie riešenie - online predaj novozaložených spoločností a spoločností s históriou. Viac informácií o ponuke…
  Zobraziť

 • Aké dokumenty potrebujete pri vystúpení zo s. r. o., ked ste jediný spoločník?Ste jediným spoločníkom s.r.o a rozhodli ste sa previesť obchodný podiel na inú osobu, no nepoznáte postup a neviete, ktoré dokumenty sú potrebné pri tomto právnom úkone?…
  Zobraziť

 • Rozhodli ste sa založiť s.r.o. a nechcete využiť pomoc odborníkov? V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame zoznam dôležitých webov, prípadne kontaktov, ktoré Vám svojpomocné založenie s.r.o. uľahčia.Právne predpisy súvisiace so založením s.r…
  Zobraziť

 • Ustanovenie § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka umožňuje podnikateľom uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá zákonom nie je upravená ako zmluvný typ. Predpokladom je, že účastníci zmluvy musia dostatočne určiť predmet svojich záväzkov, inak zmluva…
  Zobraziť

 • Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Pripravili sme pre vás článok o chybách, ktorých sa treba vyvarovať, v prípade, že sa chystáte založiť firmu svojpomocne. Nasledujúce rady vám pomôžu vyhnúť sa komplikáciám, ktoré by mohli nastať v procese…
  Zobraziť

 • V bežnej podnikateľskej praxi často dochádza k ukončeniu zmluvných vzťahov. Dôvodov, pre ktoré podnikatelia zvažujú predčasné ukončenie zmlúv so svojimi obchodnými partnermi, je mnoho. Najčastejšími dôvodmi sú omeškanie dlžníka, omeškanie…
  Zobraziť

 • Zmluvou o predaji podniku, prípadne jeho časti, sa predávajúci zaväzuje previesť na kupujúceho vlastnícke právo k veciam, iné práva a iné majetkové hodnoty, ktoré slúžia na prevádzkovanie podniku. Kupujúci sa zaväzuje prevziať záväzky…
  Zobraziť

 • Chcete, aby bola Vaša spoločnosť z Obchodného registra úplne vymazaná? Riešením je jej likvidácia, ktorú môžeme rozčleniť na tri základné fázy. Viac o jednotlivých fázach si povieme v nasledujúcom článku. Dozviete sa aj to, čo sa pri likvidácii…
  Zobraziť

 • Rozhodli ste sa podnikať a zvažujete kúpu s.r.o.? Výhodou existujúcej s.r.o. je pridelené IČO a DIČ, vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe spoločnosti podnikať. Pre podnikateľov sú menej rizikové novozaložené spoločnosti, ktoré boli založené len za…
  Zobraziť

 • Zmluva o tichom spoločenstve je upravená v ustanovení § 673 a nasl. zákona č. 513/199 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov („ďalej len Obchodný zákonník“). Zmluva o tichom spoločenstve musí byť obligatórne uzavretá v písomnej…
  Zobraziť

 • Virtuálne sídlo je podnikateľmi v súčasnosti čoraz viac využívanejšie. Často býva označované aj ako registračné sídlo či virtuálna kancelária. Predstavuje riešenie pre podnikateľov, ktorí nemajú vlastné priestory, ktoré by zapísali do Obchodného…
  Zobraziť

 • Do povedomia podnikateľov, prípadne osôb, ktoré nad začatím podnikania ešte len uvažujú, sa čoraz viac začínajú dostávať tzv. ready-made s.r.o. Ide o spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja klientom. Tieto spoločnosti…
  Zobraziť

 • Jednoduché účtovníctvo, na rozdiel od podvojného účtovníctva, účtuje o príjmoch a výdavkoch. Účtovanie v jednoduchom účtovníctve si najčastejšie zvolia podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri. Aké sú účtovné knihy v sústave…
  Zobraziť

 • Zákon umožňuje niekoľko variant ukončenia podnikateľskej činnosti. O postupe zrušenia spoločnosti prostredníctvom likvidácie, na základe vyhlásenia konkurzu alebo predajom s.r.o. sme už písali. V nasledujúcom článku sa zameriame na ďalší spôsob…
  Zobraziť

 • Komisionárska zmluva, je upravená v ustanovení § 577 a nasledujúcich zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Predmetom komisionárskej zmluvy je záväzok komisionára, že zariadi vo vlastnom mene pre komitenta na…
  Zobraziť

 • Chcete začať podnikať v zahraničí? S.r.o. je obľúbenou formou podnikania aj v okolitých krajinách. Aké sú rozdiely medzi kúpou s.r.o. v zahraničí a na Slovensku a kedy sa zahraničná kúpa s.r.o. oplatí viac?S.r.o. v Českej republike Rozhodli ste…
  Zobraziť

 • V praxi podnikatelia často uzavierajú viaceré typy zmlúv, pričom jednými z nich sú aj rámcová zmluva a zmluva o sprostredkovaní. Ktorá z týchto dvoch zmlúv je však pre podnikateľa výhodnejšia?Čo je rámcová zmluva? Rámcovú zmluvu priamo v…
  Zobraziť

 • Dostali ste sa do bezvýchodiskovej finančnej situácie a nie ste schopný ďalej splácať svoje pôžičky, úvery alebo iné dlhy? Čoraz viac narastá počet ľudí, ktorí vyhlásia osobný bankrot. Čo je osobný bankrot a ako mu predísť?Osobný bankrot…
  Zobraziť

 • Ukončenie podnikania býva v mnohých prípadoch náročný proces. Finančná a časová náročnosť však závisí nielen od zvoleného spôsobu ukončenia podnikania, ale aj od toho, či sa ukončuje živnosť alebo ide o zrušenie s.r.o.Ako postupovať v prípade…
  Zobraziť

 • Pred začatím podnikateľskej činnosti je dôležité rozhodnúť sa, či budete podnikať na živnosť alebo si založíte s.r.o. Obidva spôsoby podnikania majú svoje výhody, ktoré môžu podnikateľovi rozhodovanie uľahčiť. Kedy je vhodnejšie zvoliť na…
  Zobraziť

 • Chcete začať podnikať a neviete ako si vybrať tú správnu s.r.o.? Aké kritéria sú pri rozhodovaní, ktorú s.r.o. kúpiť rozhodujúce? Prečítajte si náš článok a budete vedieť, ako si vybrať spoločnosť, ktorá je pre vás tá pravá. Podnikateľ,…
  Zobraziť

 • Máte vážny záujem o určitú nehnuteľnosť a chcete zaistiť, aby predávajúci danú nehnuteľnosť ďalej neponúkal iným záujemcom? Riešením pre Vás môže byť uzavretie rezervačnej zmluvy. Čo by mala obsahovať kvalitná rezervačná zmluva a na čo si…
  Zobraziť

 • Petičné právo je jedným zo základných politických práv a predstavuje jednu z foriem priamej demokracie. Je jedným z prostriedkov, prostredníctvom ktorých dochádza k uplatneniu princípu suverenity občanov zakladajúceho ich legitímny nárok zúčastňovať…
  Zobraziť

 • Dňa 23. septembra 2014 bola schválená novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „zákon“), ktorá nadobudla účinnosť 2. januára 2015. Predmetná novela zaviedla do zákona pojem reklamná stavba a podľa dôvodovej…
  Zobraziť

 • Zákon č. 129/2010 Z. z. o spotrebiteľských úveroch a o iných úveroch a pôžičkách pre spotrebiteľov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) bol novelizovaný dňa 3. februára 2015. Predmetná novela nadobudla účinnosť 1. apríla 2015…
  Zobraziť

 • Novela zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) bola schválená dňa 26. júna 2015 a účinnosť nadobudne od 1. januára 2016. Jej cieľom je riešenie aktuálnych aplikačných…
  Zobraziť

 • Dňa 26. novembra 2014 bola schválená novela zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2015. Základným cieľom novely je rozšírenie pôsobnosti Národnej banky…
  Zobraziť

 • Novela zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) bola schválená 30. júna 2015 s účinnosťou od 1. septembra 2015 s výnimkou niektorých ustanovení. Prinášame Vám najvýznamnejšie zmeny.S…
  Zobraziť

 • Dňa 28. novembra 2014 bol schválený vládny návrh zákona, ktorým sa novelizoval zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení (ďalej len „zákon“) s účinnosťou od 1. januára 2015. Zákon zavádza významnú zmenu v oblasti odvodov poistného na verejné…
  Zobraziť