+421 905 341 866

Predaj ready-made spoločností v roku 2020

Predaj ready-made spoločností v roku 2020

Ak uvažujete o kúpe firmy ste na správnom mieste! Založenie  firmy je v dnešnej dobe zložitý a zdĺhavý proces, preto existujú  ready-made spoločnosti, ktoré sú pripravené   na okamžité podnikanie. Vyhnite sa tak stále väčšej byrokracii a  rozbehnite svoj biznis ešte dnes!

Pripravili sme pre vás článok, v ktorom nájdete všetky potrebné informácie o kúpe ready-made spoločnosti.

Pri kúpe spoločnosti si viete stanoviť:

 • nový názov spoločnosti
 • sídlo spoločnosti
 • doplnenie živnostenských oprávnení
 • ostatné špecifikácie spoločnosti
 • Druhy ready-made spoločnosti:

 • S.r.o. (Spoločnosť s ručením obmedzeným) - Táto obchodná spoločnosť má základne imanie 5000 €, môže ju založiť 1 spoločník alebo až 50 spoločníkov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Táto obchodná spoločnosť je na Slovensku najrozšírenejšou formou podnikania.
 • ready made s.r.o.

 • A.s. (Akciová spoločnosť) - Spoločnosť má základné imanie 25 000 €, ktorú môže založiť jedna PO, alebo minimálne 2 FO. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.
 • ready made a.s.

 • SE (Európska spoločnosť alebo Societas Europaea) - Základné imanie tejto spoločnosti je 120 000 €. Je to typ akciovej spoločnosti, ktorý umožňuje podnikať v rôznych európskych krajinách podľa určitých  podmienok. Má vyššiu prestíž a jednoduchšie riadenie. SE je ideálny variant pre stredné a veľké nadnárodné spoločnosti.
 • ready made SE

  Ready-made spoločnosti podľa vzniku:

 • Novozaložené - tieto spoločnosti majú nulové obraty, nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť a nemajú žiadne záväzky, vznikli len za účelom ďalšieho predaja.
 • ready made novozaložené

 • S históriou – spoločnosti, ktoré aktívne podnikali a majú za sebou podnikateľskú činnosť, výhodou tejto spoločnosti je že môžete jednoduchšie žiadať a následne aj získať úvery z banky alebo získať eurodotácie.
 • ready made s históriou

  Ready-made spoločnosti podľa platcu DPH:

 • Platca DPH - platcom DPH sa stávate vtedy, keď dosiahnete obrat v období posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške viac ako 49 790 €.
 • ready made platca DPH

 • Neplatca DPH - neplatcom DPH je FO alebo PO, ktorá pri svojej podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti neplatí daň z pridanej hodnoty, hoci by takúto možnosť mala a nevyužíva ani odpočet tejto dane.
 • Ready-made spoločnosti v rôznych krajinách:

 • Slovenské
 • České
 • Maďarské (Ktf.)
 • Ukrajinské
 • Poľské
 • Rumunské
 • Bulharské
 • IČO

 • IČO je jedinečné 8-miestne identifikačné číslo organizácie
 • prideľuje sa každej právnickej osobe a každému podnikateľovi (toto číslo sa používa na ich identifikáciu)
 • má evidenčný význam
 • určuje ho Okresný úrad, odbor živnostenského podnikania a Štatistický úrad SR
 • prvých 7 číslic je poradovým číslom a posledná ôsma číslica má charakter kontrolného kľúča
 • DIČ

 • daňové identifikačné číslo
 • 10-miestne jedinečné číslo
 • v súlade s ustanovením § 67 zákona č. 563/2009 Z.z. daňového poriadku ho prideľuje správca dane daňovému subjektu
 • zoznam DIČ nie je verejný
 • Kupujete prvý krát ready-made spoločnosť? Ako to funguje:

  1.Vyberiete si ready-made spoločnosť, ktorá Vám vyhovuje.

  2.Stačí kliknúť pri vybranej firme na rezervovať a vyplniť Vaše kontaktné údaje.

  3.Následne Vám zašleme email kde si vyžiadame všetky údaje potrebné ku prevodu obchodných podielov.

  4.Po úhrade faktúry Vám zašleme vypracované dokumenty, ktoré stačí podľa pokynov vytlačiť a overiť u notára.

  5.Po obdržaní podpísaných dokumentov ich podávame elektronicky na súd.

  6.Súd má na zápis zmien 5 pracovných dní.

  O nás:

  Naša spoločnosť funguje na trhu už od roku 2013. Predali sme stovky ready-made spoločností, poskytli kvalitné poradenstvo a pomoc tisícom spokojných klientov. Počas týchto rokov sme nazbierali nespočetné množstvo skúseností a neustále sa zlepšujeme. Naša ponuka služieb je široká. Preto v prípade akýchkoľvek otázok využite aj vy naše bezplatné poradenstvo a všetko vám radi vysvetlíme a povieme viac informácií.

  Zavolajte nám a spoľahnite sa, že všetko vyriešime za vás

  kontakt

  Newsletter

  Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.