+421 905 341 866

Zlúčenie spoločnosti od 1399 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 3.8

Zlúčenie spoločností

Zlúčenie spoločností je možné v zmysle ust. § 69 ods. 3 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník charakterizovať ako postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností.

Pri tomto úkone sa vždy aspoň jedna spoločnosť zrušuje a jedna zo zúčastnených spoločností je právnym nástupcom, na ktorého prechádza obchodné imanie zrušenej spoločnosti. Zlúčenie spoločností je pomerne rýchly spôsob ukončenia podnikania, ktorý môže podnikateľ zvoliť napr. vtedy, ak má viacero spoločností, ktoré nechce využívať. Spoločnosti môže zlúčiť do jednej, v ktorej bude následne prebiehať likvidácia.

Cena za zlúčenie s.r.o. je 599,- €. V cene je zahrnuté:

  • vyhotovenie kompletnej dokumentácie potrebnej k zlúčeniu s.r.o.,
  • podanie návrhu na zápis zmien v nástupníckej s.r.o. do OR SR,
  • podanie návrhu na výmaz zanikajúcej spoločnosti z OR SR,
  • úhrada súdneho poplatku,
  • prevzatie potvrdení o vykonaní zápisov do OR SR,
  • odoslanie dokumentácie klientovi.

Cena nezahŕňa notársky poplatok za vypracovanie notárskej zápisnice, ktorá je potrebná pre zlúčenie obchodný spoločností.  V prípade záujmu zabezpečíme jej vyhotovenie u notára my! Cena taktiež nezahŕňa vyhotovenie auditorskej správy.

Zlúčenie obchodných spoločností predstavuje komplikovaný proces, zverte jeho priebeh odborníkom.Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866