+421 905 341 866

Založenie v.o.s. a k.s. od 499 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 4.5

Založenie v.o.s.

Verejná obchodná spoločnosť je typickou osobnou obchodnou spoločnosťou, ktorá je úzko viazaná na osoby spoločníkov, a teda podnikateľské riziko v rámci nej je rovnako vysoké ako pri individuálnom podnikaní s tým rozdielom, že sa vždy delí medzi najmenej dve osoby. V zmysle Obchodného zákonníka je možné ju tak charakterizovať ako spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným menom a za záväzky spoločnosti ručia spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Na jej založenie je potrebná dohoda o založení tejto spoločnosti minimálne medzi dvoma osobami, pričom môže ísť buď o fyzické, alebo právnické osoby. Jej výhodou je to, že zakladatelia nemusia pri zakladaní v.o.s. disponovať základným imaním. V.o.s. sa zakladá spoločenskou zmluvou, ktoré v zmysle Obchodného zákonníka musí spĺňať formálne a obsahové náležitosti a vzniká zápisom do obchodného registra.

Kompletné založenie v.o.s. len za 499,- Eur:

vypracovanie všetkých dokumentov

vybavenie živnostenských oprávnení

vyhotovenie a podanie návrhu na zápis v.o.s. do obchodného registra

úhrada súdnych poplatkov v hodnote 331,- Eur


Založenie k.s.

Pre komanditnú spoločnosť je charakteristické, že má znaky osobnej obchodnej spoločnosti ale tiež kapitálovej spoločnosti, pretože má znaky jednak v.o.s. a jednak s.r.o. Preto ide o akýsi zmiešaný typ obchodnej spoločnosti. K.s. je spoločnosť, v ktorej jeden alebo viac spoločníkov ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri a jeden alebo viac spoločníkov celým svojím majetkom. Typickým znakom je teda existencia dvoch skupín spoločníkov s odlišným právnym postavením v spoločnosti, a to komplementári a komanditisti. Výhodou k.s. je pomerne nízky vklad vo výške 250,- eur, ako aj nízka úroveň ručenia. Nevýhoda k.s. spočíva predovšetkým v tom, že ju musia založiť aspoň dve osoby z rôznym právnym postavením. K.s. sa zakladá spoločenskou zmluvou a vzniká zápisom do obchodného registra.


Kompletné založenie komanditnej spoločnosti len za 499,- Eur:

vypracovanie všetkých dokumentov

vybavenie živnostenských oprávnení

vyhotovenie a podanie návrhu na zápis k.s. do obchodného registra

úhrada súdnych poplatkov v hodnote 331,- EurKontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866