+ 421 911 174 666

Založenie spoločnosti a.s. od 1399 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 4.0

Založenie a.s.

-Akciova spoločnosť má základné imanie 25 000€, môže ju založiť jedna PO , alebo minimálne 2 FO. Členovia akciovej spoločnosti sú akcionármi a podpisujú zakladateľskú listinu, ktorá musí obsahovať:

-obchodné meno

-sídlo

-predmet podnikania

-základné imanie

-počet akcií

-určenie predmetu nepeňažného vkladu

-určenie správcu vkladov

-náklady súvisiace so založením a vznikom

-emisný kurz

Akciová spoločnosť má tri orgány, ktoré riadia jej chod a tým je predstavenstvo, dozorná rada a valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom akciovej spoločnosti ktoré tvoria všetci akcionári.

Akciova spoločnosť má viacero výhod:

-Zakladatelia môžu získať prostriedky už pri založení a.s. vďaka emisií akcií.

-Anonymita akcionárov .

-Neobmedzený počet akcionárov.

-Akcionár akciovej spoločnosti neručí za záväzky spoločnosti

Kompletné založenie akciovej spoločnosti za 1399,-Eur.

Cena zahŕňa:

-Bezplatnú konzultáciu právnika.

-Prípravu všetkých dokumentov.

-Komunikácia so živnostenským úradom.

-Vypracovanie žiadosti o vydanie súhlasu správcu dane.

-Vypracovanie a podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

-Zaplatenie súdneho poplatku, ktorý je štandardne 829,50 €.

-Registrácia spoločnosti pre daň z príjmov právnických osôb.

-Vyzdvihnutie osvedčenia o registrácii pre daň z príjmov právnických osôb.

Na predaj aj ready-made spoločnosti a.s.

Vznik akciovej spoločnosti

Akciové spoločnosti na Slovensku sa v našom štáte radia k známym a povoleným podnikateľským činnostiam. Stretávame sa s jej označením a vlastne skratkou a.s. a ide o jednu z dostupných foriem podnikania. Na rozdiel od s.r.o. však v tomto prípade akcionár neručí za vzniknuté záväzky spoločnosti, čo je určite oceniteľnou výhodou.

Vznik akciovej spoločnosti je sprevádzaný najskôr zakladateľskou listinou. A aj táto podnikateľská činnosť, resp. spoločnosť sa zapíše do Obchodného registra, konkrétne je na to lehota v dobe troch mesiacov. A týmto spôsobom vznikne európska akciová spoločnosť,  v našom prípade primárne tá, so svojim pôsobením na Slovensku.

  • A.s. podľa jej účelu delíme na dva základné typy: Súkromnú a verejnú.

V prípade súkromnej neprichádzajú podnety k upisovaniu akcií. Naopak výzva k upisovaniu akcií je neodmysliteľnou súčasťou verejnej a.s. v prípade, ak jej zakladatelia nemajú dostatočné finančné prostriedky k založeniu.Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 911 174 666