+421 905 341 866

Predaj s.r.o. v susedných krajinách: Oplatí sa viac alebo menej?

Predaj s.r.o. v susedných krajinách: Oplatí sa viac alebo menej?

Chcete začať podnikať v zahraničí? S.r.o. je obľúbenou formou podnikania aj v okolitých krajinách. Aké sú rozdiely medzi kúpou s.r.o. v zahraničí a na Slovensku a kedy sa zahraničná kúpa s.r.o. oplatí viac?

S.r.o. v Českej republike

            Rozhodli ste sa expandovať do Českej republiky? Pokiaľ nechcete strácať čas zo zakladaním českej s.r.o., môžete využiť kúpu ready – made s.r.o. a začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín. Kúpa s.r.o. v Českej republike má viaceré výhody. V súčasnosti je veľmi aktuálnou výhodou to, že v Českej republike absentujú daňové licencie a podnikatelia tak nemusia platiť minimálnu výšku dane z príjmov právnickej osoby. Rozdielna je aj samotná daň z príjmov právnickej osoby, ktorá je v Česku 19 % a na Slovensku 22 %.

Chcete sa stať dobrovoľným platcom DPH? Dobrovoľná registrácia pre DPH je výhodná najmä pre tých, ktorí predávajú tovary a služby platcom DPH, alebo nakupujú tovary a služby s vyššou sadzbou DPH a predávajú ich so sadzbou nižšou. V Českej republike je registrácia dobrovoľného platcu DPH administratívne jednoduchšia a zákon nevyžaduje ani úhradu daňovej zábezpeky.

Ďalšími výhodami českej s.r.o. je minimálny vklad vo výške 1 Kč, absencia súhlasu správcu dane pri prevode obchodného podielu či absencia jazykovej bariéry.

Podnikanie v Maďarsku

            Pre kúpu s.r.o. v Maďarsku sa podnikatelia rozhodujú najmä kvôli výhodným daňovým sadzbám. Maďarsko je pre podnikateľov zaujímavé nielen vďaka rozsiahlej sieti zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ale aj vďaka jednej z najnižších sadzieb dane z príjmu právnických osôb. Znížená sadzba dane z príjmu právnických osôb vo výške 10 % je do obratu 500 000 000 HUF (cca. 1 600 000,- €). Po prekročení obratu 500 000 000 HUF je sadzba dane 19 %, pričom obrat 500 000 000 HUF sa zdaní sadzbou 10 % a zvyšná suma sa zdaní sadzbou 19 %.

            Výhodou je jednoduchý proces registrácie pre DPH. Už priamo pri založení spoločnosti je možné požiadať o pridelenie IČ DPH, ktoré bude pridelené v priebehu niekoľkých dní, spolu zo registráciu spoločnosti. Odpadne tak byrokracia a časová náročnosť. Sadzba DPH je v Maďarsku však pomerne vysoká, a to 27 %.

Chcete podnikať v Rakúsku?

            Rozhodli ste sa podnikať v Rakúsku a chcete vedieť viac o podmienkach? Mínusom podnikania v Rakúsku je existencia daňových licencií. Daňová licencia ako minimálna daň z príjmu právnických osôb je v Rakúsku vo výške 500,- € prvých päť rokov. Ďalších päť rokov je daňová licencia vo výške 1.000,- € a následne po uplynutí desiatich rokov je vo výške 1.750,- €. V prípade predaja s.r.o. s históriou prechádza na nového konateľa aj v minulosti zaplatená minimálna daň z príjmu právnických osôb. Na rozdiel od Slovenskej republiky, je možné uplatniť ju bez časového obmedzenia. Avšak na rozdiel od Slovenskej republiky, nie je možné si „kúpiť“ daňovú stratu. Znamená to, že nový spoločník si nemôže uplatniť daňové straty, ktoré v spoločnosti vznikli skôr, ako spoločník nadobudol obchodný podiel na danej spoločnosti.

            Sadzba dane z príjmu právnických osôb je pomerne vysoká, a to 25 %. Výhodou s.r.o. v Rakúsku však je možnosť tzv. skupinového zdanenia, čo znamená, že dcérske spoločnosti môžu zmierniť daňovú povinnosť materskej spoločnosti. Straty jednej spoločnosti sa tak môžu započítať so ziskom druhej spoločnosti.

            Čo sa týka režimu DPH, aj v Rakúsku platí základná a znížená sadzba. Základná sadzba DPH je 20 % a znížená sadzba DPH je 10 %. Do ročného obratu vo výške 30.000,- € je platcovstvo DPH dobrovoľné. Pokiaľ však obrat prekročíte napríklad v 10. mesiaci, bude vám spätne z fakturovanej čiastky vymeraná DPH.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.