+421 905 341 866

Inkaso pohľadávok

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 3.6

Inkaso pohľadávok


Pohľadávku je možné vymedziť ako právo jednej osoby, veriteľa, na zaplatenie peňažnej čiastky druhou osobou, teda dlžníkom. Veriteľ je tak oprávnený požadovať od dlžník splnenie jeho povinnosti, ktorou je uhradenie dlhu.

Máte problémy s úhradou Vašich vystavených faktúr? Odberatelia, ktorí Vám neuhrádzajú Vaše pohľadávky včas, ohrozujú Vašu likviditu čo môže viesť až k druhotnej platobnej neschopnosti. Inkaso pohľadávok sa tak stáva nevyhnutnosťou. V prípade výpadku úhrad pôjde o najčastejšiu príčinu nesolventnosti a ohrozenie peňažného toku v spoločnosti. Profesionálne inkaso pohľadávok je tak veľmi dôležité. Takéto inkaso Vašich pohľadávok Vám ponúka advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s.r.o. so sídlom v Trenčianských Tepliciach a v Bratislave.

Vašich neplatiacich odberateľov kontaktujeme prostredníctvom písomných upomienok a výziev, telefonicky, emailom a textovými správami.

Naším cieľom je zabezpečiť úhradu Vašich neuhradených pohľadávok tak, aby ste sa mohli naplno venovať svojej podnikateľskej činnosti. Avšak nakoľko sme si vedomí dôležitosti udržania existujúcich obchodných vzťahov, dbáme o udržanie si dobrých vzťahov s Vašimi odberateľmi a celú záležitosť sa snažíme vyriešiť mimosúdne. Preto predtým, ako začneme so súdnym konaním, robíme všetko preto, aby sa záležitosti vyriešili mimosúdne. Pri procese inkasa pohľadávok jednáme s Vašimi odberateľmi individuálne, slušne a na úrovni, prihliadajúc na ich aktuálnu finančnú situáciu, aby sme vzájomne našli riešenie v prospech klienta.


Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866