+421 905 341 866

Založenie spoločnosti v roku 2016: Kedy zvoliť s.r.o. a kedy živnosť

Založenie spoločnosti v roku 2016: Kedy zvoliť s.r.o. a kedy živnosť

Pred začatím podnikateľskej činnosti je dôležité rozhodnúť sa, či budete podnikať na živnosť alebo si založíte s.r.o. Obidva spôsoby podnikania majú svoje výhody, ktoré môžu podnikateľovi rozhodovanie uľahčiť.  Kedy je vhodnejšie zvoliť na podnikanie s.r.o. a kedy živnosť? Pri rozhodovaní by mal budúci podnikateľ zvážiť viaceré kritériá.

Rýchlosť začatia podnikania a súvisiace náklady

            Prvým rozhodujúcim kritériom je rýchlosť začatia podnikania a s tým súvisiace náklady. V prípade živnosti je potrebné ohlásenie živností. Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení trvá do troch pracovných dní.

            Poplatok za jednu voľnú živnosť je vo výške 5,- € a za jednu viazanú alebo jednu remeselnú živnosť vo výške 15,- €. Pokiaľ sa však ohlásenie živnosti uskutoční elektronicky, správne poplatky sú ešte nižšie, a to až o polovicu.

            Pri založení s.r.o. je potrebné najskôr ohlásiť živnosti a požiadať daňový úrad o súhlas správcu dane. Súhlas správcu dane Vám vydajú do 5 pracovných dní. Až keď zakladateľ disponuje všetkým povinnými podkladmi, tak návrh na zápis s.r.o. do obchodného registra podáva konateľ. V prípade využitia našich služieb všetky tieto úkony urobíme za Vás na základe splnomocnenia.

            Súdne poplatky v prípade s.r.o. sú o niečo vyššie ako správne poplatky pri založení živnosti. V roku 2016 súdny poplatok za zápis s.r.o. do obchodného registra bol znížený zo sumy 331,50 € na sumu 300,- €, pričom pri elektronickom podaní je súdny poplatok polovičný. Po zápise spoločnosti do obchodného registra je potrebné požiadať Daňový úrad o pridelenie DIČ, ktorý má na to 30 dní.

            Veľkou výhodou založenia s.r.o. v roku 2016 je, že pri založení s.r.o. už nie je potrebné základné imanie vo výške 5.000,- € vložiť na osobitný účet vedený v banke. Postačuje len vyhlásenie správcu vkladu o splatení základného imania.

Ručiť za záväzky obmedzene alebo neobmedzene?

            Dôležitým kritériom pri rozhodovaní, či podnikať formou živnosti alebo formou s.r.o. je ručenie za záväzky. Pri s.r.o. spoločník za záväzky spoločnosti neručí, respektíve ručí obmedzene do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. V prípade živnosti živnostník ručí za záväzky celým svojím majetkom, osobným aj obchodným. Z hľadiska ručenia je preto výhodnejšie založiť s.r.o. Túto formu obchodnej spoločnosti je vhodné zvoliť napríklad vtedy, ak podnikateľ chce oddeliť osobný majetok od firemného majetku a neohroziť tak rodinu v prípade finančných problémov, do ktorých sa počas podnikateľskej činnosti môže dostať.

Vedenie účtovníctva

            Rozdiel medzi živnosťou a s.r.o. je aj vo vedení účtovníctva. Ak pôjde o  podnikanie na živnosť, je možné viesť jednoduché účtovníctvo. Jednoduché účtovníctvo je podstatne menej náročné ako podvojné účtovníctvo, a preto ho vo väčšine prípadov zvládne viesť aj živnostník. S.r.o. však musí viesť podvojné účtovníctvo, na vedenie ktorého sú potrebné určité znalosti. V takomto prípade je vhodné zveriť vedenie účtovníctva účtovníkovi, prípadne externej spoločnosti, čo väčšinou predstavuje pre spoločnosť ďalšie náklady.

Ďalšie významné kritéria

            Z pohľadu odvodového zaťaženia je výhodnejšie založiť s.r.o., nakoľko s.r.o. v porovnaní  so živnostníkom neplatí odvody, teda poistné na účely sociálneho poistenia a poistné na účely zdravotného poistenia.

            Nemenej významným hľadiskom pri rozhodovaní či založiť s.r.o. alebo živnosť je aj dôveryhodnosť, či prestíž. V súčasnosti prevláda názor, že dôveryhodnejšie pôsobí s.r.o., keďže živnostník nemusí mať žiadne finančné zázemie.

Chcete založiť s.r.o.? Obráťte sa na eZmluva.sk, s.r.o.

            Ak sa rozhodnete založiť si s.r.o., neváhajte sa obrátiť na našu spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o. Spoločnosť Vám založíme do 48 hodín za cenu 390,- €, ktorá je konečná. Pokiaľ budete mať záujem aj o virtuálne sídlo k spoločnosti, cena za založenie s.r.o. je vo výške 290,- €. Cena zahŕňa zvolenie živností a súdny poplatok za zápis spoločnosti do obchodného registra. Zabezpečíme:

- prekonzultovanie Vášho podnikateľského zámeru a zvolených živností,

- vypracovanie kompletnej dokumentácie potrebnej k založeniu s.r.o.,

- ohlásenie živností na príslušnom okresnom úrade, odbore živnostenského podnikania,

- podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra.

- prevzatie dokumentov vydaných príslušnými inštitúciami, ktoré Vám po zápise spoločnosti do obchodného registra odovzdáme.

Komunikácia s nami prebieha online, nie je nevyhnutné osobné stretnutie a všetko môžete vybaviť v pohodlí domova. Môžete nás kontaktovať telefonicky alebo emailom, ale v prípade záujmu, môžete prísť aj osobne do našej kancelárie. Založenie sro online.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.