+421 905 341 866

Virtuálne sídlo spoločnosti: Aké sú jeho plusy a mínusy

Virtuálne sídlo spoločnosti: Aké sú jeho plusy a mínusy

Virtuálne sídlo je podnikateľmi v súčasnosti čoraz viac využívanejšie. Často býva označované aj ako registračné sídlo či virtuálna kancelária. Predstavuje riešenie pre podnikateľov, ktorí nemajú vlastné priestory, ktoré by zapísali do Obchodného registra ako sídlo spoločnosti. Aké má virtuálne sídlo spoločnosti plusy a mínusy?

Výhody virtuálneho sídla spoločnosti

Virtuálne sídlo je výhodné najmä pre podnikateľov, ktorí s podnikaním ešte len začínajú a peňažné prostriedky chcú využiť efektívnejšie, než na kúpu či prenájom nehnuteľnosti, ktorá by slúžila ako sídlo spoločnosti. Virtuálne sídlo má oproti klasickému hneď niekoľko výhod:

  • nižšie mesačné náklady spojené s nájmom,
  • prestížna adresa zapísaná v Obchodnom registri ako sídlo spoločnosti,
  • podľa požiadaviek aj preberanie a uchovávanie pošty,
  • sídlo spoločnosti je riadne označené (pre prípad úradnej kontroly).

Virtuálne sídlo môžu vhodne využiť aj podnikatelia, ktorí nepotrebujú každodenne tráviť čas v kancelárii, prípadne chcú oddeliť pracovné a súkromné záležitosti.

Spoločnosti, ktoré ponúkajú virtuálne sídlo vedia zväčša zabezpečiť aj priestory pre prípadne meetingy s klientmi.

Má virtuálne sídlo aj mínusy?

Aj napriek tomu, že výhody virtuálneho sídla prevažujú, niektorí podnikatelia môžu nevýhodu vidieť v poplatku za poskytnutie virtuálneho sídla. Pokiaľ si však podnikateľ zriadi virtuálne sídlo spoločnosti na adrese svojho trvalého pobytu, neplatí za sídlo žiaden poplatok.

Aj keď prevažujú výhody virtuálneho sídla, podnikatelia môžu vidieť mínus v poplatku za virtuálne sídlo. Pokiaľ si podnikateľ zriadí sídlo na adrese svojho trvalého pobytu, neplatí za sídlo žiadny poplatok.

Virtuálne sídlo od spoločnosti eZmluva.sk, s.r.o.

Spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o. poskytuje virtuálne sídlo spoločnosti na viacerých adresách, a to:

  • Dvory 18, 020 01 Púchov - sídlo - poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla je 19,- €. Pri viazanosti na dva roky platí zvýhodnená cena 14,-€. Minimálna viazanosť je ročná. K virtuálnemu sídlu je možné zvoliť doplnkové služby ako zriadenie poštovej schránky, preberanie a doposielanie pošty či skenovanie pošty a následné preposielanie e-mailom.
  • Bajkalská 5/A, 831 04 Bratislava - sídlo poplatok za poskytnutie virtuálneho sídla v Bratislave je 29,- € s viazanosťou na jeden rok a 24,- € s viazanosťou na dva roky. Minimálna viazanosť je rovnako ročná a tiež je možné zvoliť vyššie uvádzané doplnkové služby.

Pri založení s.r.o. cez našu spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o. poskytujeme zľavu na založenie s.r.o., pokiaľ má klient záujem aj o virtuálne sídlo k spoločnosti. Štandardná cena za založenie s.r.o. je 390,- €. V prípade záujmu o virtuálne sídlo k založenej spoločnosti je cena za založenie s.r.o. 290,- €.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.