+421 905 341 866

Top chyby podnikateľov pri zakladaní s.r.o.

Top chyby podnikateľov pri zakladaní s.r.o.

Rozhodli ste sa podnikať formou s.r.o.? Pripravili sme pre vás článok o chybách, ktorých sa treba vyvarovať, v prípade, že sa chystáte založiť firmu svojpomocne. Nasledujúce rady vám pomôžu vyhnúť sa komplikáciám, ktoré by mohli nastať v procese zakladania novej s. r. o.

Konateľ spoločnosti

V tomto bode je podstatné odlíšiť či ste fyzická alebo právnická osoba. V praxi to znamená, že právnická osoba (iná spoločnosť) môže byť jediným zakladateľom (alebo jediným spoločníkom) inej spoločnosti len vtedy, ak má dvoch a viacerých spoločníkov. Ak sa chystáte ako fyzická osoba založiť novú spoločnosť, jediným spoločníkom môžete byť iba v troch s. r.o. Ak už ste ako podnikateľ jediným spoločníkom v troch s.r.o. a chcete založiť ďalšiu, môže tak urobiť len s ďalšou osobou. Aj na túto skutočnosť treba prihliadnuť pri zakladaní s.r.o.

Sídlo spoločnosti

Keď ako právnická osoba označíte určitú nehnuteľnosť ako sídlo svojej spoločnosti, musíte k nehnuteľnosti preukázať vlastnícke právo, užívacie právo alebo predložiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zápisom sídla s.r.o. do Obchodného registra. V praxi často vzniká problém práve v nepreukázaní všetkých potrebných náležitostí sídla spoločnosti. Ak nie ste vlastníkom nehnuteľnosti, resp. nechcete, aby nehnuteľnosť bola zapísaná ako sídlo s.r.o., môžete využiť našu službu virtuálneho sídla.

Totožnosť obchodného mena

Pri zakladaní s.r.o. je dôležité vybrať si vhodné obchodné meno spoločnosti. Obchodné meno s.r.o. je názov, pod ktorým je spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri a pod ktorým ako podnikateľ vystupujete. Treba si dať pozor na to, aby ste nežiadali registrový súd o zápis obchodného mena, ktoré už je existuje v Obchodom registri. Preto odporúčame vopred si skontrolovať prístupnosť obchodného meno priamo na stránke Obchodného registra SR V prípade totožného (rovnakého mena v gramatickej podobe bez ohľadu na jeho fonetické znenie) obchodného mena bude vaša žiadosť o zápis do OR zamietnutá.

Predmety podnikania

Predmety podnikania je možné vybrať z troch druhov živností:

  • voľných,
  • remeselných,
  • viazaných.

Podnikatelia často zabúdajú, že pri remeselných živnostiach musia preukázať odbornú spôsobilosť prípadne prax. Zároveň je pri ohlásení živností potrebné predložiť aj súhlas zodpovedného zástupcu s ustanovením do funkcie. Pri viazaných živnostiach je odborná spôsobilosť upravená osobitnými predpismi. Všetky potrebné informácie týkajúce sa voľných živností, nájdete na stránke Ministerstva vnútra SR.

Súhlas správcu dane

Spoločnosť nemôže založiť osoba, ktorá má nedoplatok na dani alebo cle. Súhlas správcu dane je povinnou prílohou k návrhu na zápis s.r.o. do Obchodného registra a v prípade jeho absencie súd zápis odmietne vykonať. Písomnú žiadosť o súhlas správcu dane je potrebné podať na príslušnom daňovom úrade, ktorý vám do piatich pracovných dní súhlas vydá. Správca dane, ktorým je daňový úrad alebo colný úrad, vydá súhlas aj v tom prípade, ak výška daňového nedoplatku a nedoplatku na cle v úhrne nepresahuje 170 eur.

Na čo nezabudnúť v zakladateľskej listine (spoločenskej zmluve)?

Najčastejšou chybou pri príprave zakladateľského dokumentu je neuvedenie predpokladaných nákladov súvisiacich so založením a vznikom spoločnosti. Podnikatelia taktiež často neuvedú výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti. V prípade, že sa neposkytujú žiadne výhody, je potrebné túto skutočnosť tiež uviesť.

Okrem všetkých vyššie spomínaných náležitostí, vyžaduje naša legislatíva aj ďalšie prílohy k návrhu na zápis do OR. Pokiaľ sa chcete zbaviť tejto administratívnej záťaže, neváhajte nás kontaktovať a využije našu službu:


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.