+421 905 341 866

Predaj s.r.o.: dôvody prečo sa rozhodnúť pre novozaloženú firmu

Predaj s.r.o.: dôvody prečo sa rozhodnúť pre novozaloženú firmu

Do povedomia podnikateľov, prípadne osôb, ktoré nad začatím podnikania ešte len uvažujú, sa čoraz viac začínajú dostávať tzv. ready-made s.r.o. Ide o spoločnosti, ktoré boli založené výlučne za účelom ich ďalšieho predaja klientom. Tieto spoločnosti nikdy nevykonávali obchodnú činnosť, preto je pre ne príznačné, že sú bez obchodnej histórie, akýchkoľvek pohľadávok a záväzkov. Je výhodné kúpiť ready-made s.r.o.?

Aké sú výhody ready-made s.r.o.?

Dôležitým aspektom ready-made s.r.o. je splatenie základného imania. Ready-made s.r.o. majú vo väčšine prípadov v Obchodnom registri zapísaný základný okruh živností, a teda majú pridelené aj IČO. Ready-made s.r.o. majú pridelené DIČ čo znamená, že sú registrované pre daň z príjmov právnických osôb. Práve v tom spočíva značná výhoda z časového hľadiska, keďže na pridelenie DIČ má Daňový úrad lehotu 30 dní. Z čoho vyplýva, že po kúpe novozaloženej spoločnosti, môže podnikateľ začať podnikať v priebehu niekoľkých hodín – spoločnosti sú pripravené k okamžitému predaju so všetkými potrebnými právnymi dokumentmi. Keďže zápis v osobe konateľa do Obchodného registra má len deklaratórny účinok, konať v mene zakúpenej ready-made s.r.o. môžete ihneď po podpise dokumentov. Kúpou ready-made spoločnosti sa odbremeníte od administratívnej záťaže, ktorá je nevyhnutná pri zakladaní s. r. o.

Zvoľte kúpu ready-made s.r.o. cez spoločnosť eZmluva.sk, s.r.o.

Pokiaľ sa rozhodnete kúpiť ready-made s.r.o. od spoločnosti eZmluva.sk, s.r.o., dostanete kompletný servis :

  • s klientom prekonzultujeme podnikateľský zámer,
  • v prípade potreby poradíme pri výbere živností,
  • v prípade rozšírenia predmetov podnikania ohlásime živnosti na príslušnom Okresnom úrade, Odbore živnostenského podnikania,
  • vypracujeme úplnú dokumentáciu, potrebnú k prevodu obchodného podielu,
  • klient podľa našich pokynov dokumentáciu podpíše a všetky ostatné úkony zabezpečíme my,
  • po vydaní osvedčenia o živnostenskom oprávnení, spracujeme a vykonáme podanie na príslušný registrový súd,
  • po zápise zmien do Obchodného registra prevezmeme potvrdenie o zápise zmien spolu s výpisom z Obchodného registra a celú dokumentáciu odošleme klientovi poštou na jeho adresu.

Cena za ready-made s.r.o. je konečná a zahŕňa tiež úhradu súdneho poplatku. Uvažujete nad kúpou ready-made s.r.o.? Nechajte odborníkov, aby pre Vás zabezpečili celý proces prevodu obchodného podielu.

Aktuálnu ponuku ready-made spoločností si môžete pozrieť tu.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.