+421 905 341 866

Nie každá s.r.o. na predaj je výhodná. Na tieto veci si dajte pozor

Nie každá s.r.o. na predaj je výhodná. Na tieto veci si dajte pozor

Rozhodli ste sa podnikať a zvažujete kúpu s.r.o.? Výhodou existujúcej s.r.o. je pridelené IČO a DIČ, vďaka ktorému môžete ihneď po kúpe spoločnosti podnikať. Pre podnikateľov sú menej rizikové novozaložené spoločnosti, ktoré boli založené len za účelom ich ďalšieho predaja a nikdy nevykonávali ekonomickú činnosť.
Potrebujete však pre svoje podnikanie spoločnosť s históriou? Na čo si dať pri kúpe spoločnosti, ktorá vyvíjala v minulosti ekonomickú aktivitu, pozor? Od koho kúpiť resp. nekúpiť s.r.o.

Spoločnosť bez záväzkov

Rozhodujúcim kritériom pri kúpe spoločnosti je jej „čistota“. Pred kúpou spoločnosti je vhodné, aby si záujemca o s.r.o. zistil, či je spoločnosť bez akýchkoľvek záväzkov. Môže ísť o rôzne zmluvné záväzky, nesplnené objednávky či súdne konania, ktoré môžu záujemcovi v budúcnosti jeho podnikanie značne skomplikovať. Preverte si, či má spoločnosť riadne vedené účtovníctvo. Vyžiadajte si aktuálnu účtovnú závierku, daňové priznania či hlavnú knihu spoločnosti. Zároveň sa zamerajte na to, či spoločnosť každoročne podávala daňové priznanie pre daň z príjmov právnickej osoby v zákonom ustanovenej lehote. Podľa daňového poriadku správca dane uloží pokutu vo výške od 30,- € do 16.000,- €, ak daňové priznanie nebolo podané v zákonnej lehote. Bola spoločnosť povinná hradiť daňovú licenciu? Vyžiadajte si doklad o jej úhrade.

Existenciu záväzkov voči jednotlivým inštitúciám, ako sú poisťovne či daňový a colný úrad, je možné zistiť na ich internetových stránkach. Chcete mať o neexistencii záväzkov listinné potvrdenie? Požiadajte o jeho vydanie zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu, daňový či colný úrad.

Zmluvná garancia

Kupujte s.r.o. od spoločností, ktoré Vám zmluvne garantujú, že spoločnosť je bez záväzkov. Pokiaľ sa rozhodnete pre kúpu s.r.o. od spoločnosti eZmluva.sk, s.r.o., súčasťou vyhotovenej dokumentácie je aj vyhlásenie konateľa, že predávaná spoločnosť je bez akýchkoľvek záväzkov a pohľadávok. Zároveň od predchádzajúceho konateľa disponujeme vyhlásením, že sa zaväzuje uhradiť záväzky, ktoré vznikli počas výkonu jeho funkcie a prejavili sa v budúcnosti.

Od koho kúpiť s.r.o.?

V súčasnosti sa predajom s.r.o. zaoberá množstvo subjektov. Ako si správne vybrať od koho s.r.o. kúpiť a vyhnúť sa oklamaniu či problémami so spoločnosťou v budúcnosti? Určite kupujte spoločnosť od dôveryhodných subjektov, ktorých hlavnou činnosťou je predaj s.r.o. Prečítajte si o predajcoch recenzie od iných zákazníkov. Informujte sa ohľadom zmluvnej garancie bezdlžnosti spoločnosti a vyžiadajte si o spoločnosti všetky potrebné informácie. Spoločnosť nekupujte od predajcov, ktorí bez relevantného dôvodu negarantujú, že spoločnosť je bez záväzkov. Pozornosť zbystrite aj v prípade, že Vám odmietajú poskytnúť informácie či účtovné doklady spoločnosti.

Aktuálnu ponuky našich ready-made spoločností si môžete pozrieť tu.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.