+421 905 341 866

Ako podnikať v roku 2023

Ako podnikať v roku 2023

Podnikanie sa po odoznení pandemickej situácie opäť stáva populárnym a mnoho ľudí si zakladá nové rôznorodé spoločnosti. V tomto článku vám priblížime dôležité zmeny v podnikaní, na ktoré sa v tomto roku treba pripraviť. Tieto zmeny sa vás môžu dotýkať ak už aktívne podnikáte alebo s podnikaním len plánujete začať. Podnikanie nie je jednoduché a preto si treba dávať pozor na dodržiavanie všetkých právnych náležitostí.

Zníženie sadzby DPH 2023

Od januára tohto roka sa na Slovensku zaviedla znížená sadzba DPH 10 % zo základu dane. Táto sadzba sa týka niektorých služieb v gastre a športe.

Zmeny v zákone o dani z príjmov

V zákone a dani z príjmov nastali od začiatku viaceré zmeny, napríklad:

 • úprava spôsobu registrácie daňovníkov na daň z príjmov,
 • doplnenie určenia ekonomického prepojenia o sčítavanie podielov blízkych osôb,
 • kontrolovanou transakciou bude len transakcia vyššia ako 10 000 eur,
 • pravidlo o obmedzení úrokových nákladov,
 • transferovú dokumentáciu predloží daňovník najprv v cudzom jazyku.
 • Zmeny súm stravného a e-gastrolístky

  Od januára 2023 sa okrem sumy stravného zvyšujú aj sadzby stravného pre tuzemské pracovné cesty. V prípade, že máte zamestnancov sa odporúča poskytovať takzvané gastrolístky elektronickou formou.

  Vyššia minimálna mzda od roku 2023 a zvýšenie príplatkov

  Táto zmena je jedna z najdôležitejších, dotýka sa nielen podnikateľov, ale aj bežných TPP zamestnancov.Minimálna mzda sa od januára tohto roka vyšplhala na výšku 700 eur. Zmena vo výške príplatkov za prácu cez víkendy, sviatky alebo v noci nastane až 1.6.2023.

  Plánujete začať podnikať, no neviete kde začať? Neváhajte na našom webe nájdete všetko potrebné pre začatie podnikania v roku 2023. Bez firmy samozrejme podnikať nemôžete, no nemusíte behať po úradoch, u nás vyriešite všetko jednoducho online.

  V našej ponuke nájdete napríklad:

  S.r.o. (Spoločnosť s ručením obmedzeným) - Táto obchodná spoločnosť má základne imanie 5000 €, môže ju založiť 1 spoločník alebo až 50 spoločníkov. Spoločník ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Táto obchodná spoločnosť je na Slovensku najrozšírenejšou formou podnikania.

  ready made s.r.o.

  A.s. (Akciová spoločnosť) - Spoločnosť má základné imanie 25 000 €, ktorú môže založiť jedna PO, alebo minimálne 2 FO. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom spoločnosti, ktoré riadi činnosť spoločnosti a koná v jej mene. Akcionár neručí za záväzky spoločnosti.

  ready made a.s.

  SE (Európska spoločnosť alebo Societas Europaea) - Základné imanie tejto spoločnosti je 120 000 €. Je to typ akciovej spoločnosti, ktorý umožňuje podnikať v rôznych európskych krajinách podľa určitých podmienok. Má vyššiu prestíž a jednoduchšie riadenie. SE je ideálny variant pre stredné a veľké nadnárodné spoločnosti.

  ready made SE

  Agentúra dočasného zamestnávania (ADZ)

  ready made ADZ

  Ready-made spoločnosti podľa vzniku:

  Novozaložené - tieto spoločnosti majú nulové obraty, nikdy nevykonávali podnikateľskú činnosť a nemajú žiadne záväzky, vznikli len za účelom ďalšieho predaja.

  Ready made - novozaložené

  S históriou – spoločnosti, ktoré aktívne podnikali a majú za sebou podnikateľskú činnosť, výhodou tejto spoločnosti je že môžete jednoduchšie žiadať a následne aj získať úvery z banky alebo získať eurodotácie.

  Ready made - s históriou

  Ready-made spoločnosti podľa platcu DPH:

  Platca DPH- platcom DPH sa stávate vtedy, keď dosiahnete obrat v období posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov vo výške viac ako 49 790 €.

  Ready made - platca DPH

  Neplatca DPH - neplatcom DPH je FO alebo PO, ktorá pri svojej podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti neplatí daň z pridanej hodnoty, hoci by takúto možnosť mala a nevyužíva ani odpočet tejto dane.

  Ready made - neplatca DPH

  Newsletter

  Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.