+421 905 341 866

5 rád, ako predísť osobnému bankrotu

5 rád, ako predísť osobnému bankrotu

            Dostali ste sa do bezvýchodiskovej finančnej situácie a nie ste schopný ďalej splácať svoje pôžičky, úvery alebo iné dlhy? Čoraz viac narastá počet ľudí, ktorí vyhlásia osobný bankrot. Čo je osobný bankrot a ako mu predísť?

Osobný bankrot

            Osobný bankrot predstavuje spôsob ako raz a navždy vyrovnať svoje záväzky. Je určený pre ľudí, ktorí sa vplyvom rôznych okolností dostali do bezvýchodiskovej finančnej situácie a nie sú schopní naďalej splácať svoje záväzky. Právna úprava osobného bankrotu je obsiahnutá v zákone o konkurze a reštrukturalizácii a skladá sa z dvoch častí, ktorými sú konkurz a následné oddlženie. Predpokladom vyhlásenia osobného bankrotu je, že dlžník má majetok minimálne vo výške 1659,70 eur a zároveň disponuje peňažnými prostriedkami na úhradu preddavku vo výške 663,88 eur.

            Spolu s návrhom na vyhlásenie konkurzu môže podať dlžník fyzická osoba aj návrh na oddlženie, a to až do zrušenia konkurzu. O povolení oddlženia rozhodne súd bezodkladne po zrušení konkurzu. V uznesení o povolení oddlženia súd ustanoví správcu a určí rozsah právnych úkonov dlžníka, ktoré budú počas skúšobného obdobia podliehať súhlasu správcu. Zároveň súd určí aj sumu peňažných prostriedkov, ktoré dlžník na konci každého skúšobného roka poskytne správcovi na uspokojenie svojich veriteľov. Právoplatnosťou uznesenia o povolení oddlženia sa začína trojročné skúšobné obdobie. Pokiaľ dlžník počas skúšobného obdobia riadne plnil stanovené podmienky, po jeho uplynutí osobný bankrot končí a dlhy sú nevymáhateľné.

Ako však osobnému bankrotu predísť?

            Ľudia sa dostávajú do zlej finančnej situácie z rôznych dôvodov, či už je to strata zamestnania, nedostatok príjmov v pomere k nákladom na život alebo zníženie pracovnej schopnosti v dôsledku choroby. Ako osobnému bankrotu predchádzať?

Koľko si požičať?

            V dnešnej dobe má množstvo ľudí minimálne jeden hypotekárny úver alebo pôžičku, prípadne je častá ich kumulácia. Mimoriadne obľúbený je nákup na splátky. Dôležité je, aby ste si požičali len toľko peňažných prostriedkov, koľko ste reálne schopný splácať a vrátiť. Celkové splátky by nemali presahovať mesačný príjem, ani z neho odčerpávať väčšinu. Vhodné je počítať s budúcnosťou, keďže môže dôjsť k rôznym mimoriadnym okolnostiam, v dôsledku ktorých sa môžete stať platobne neschopný. Nepožičiavajte si zbytočne peniaze na dovolenky, elektroniku či na veci, bez ktorých sa dokážete zaobísť.

 Finančná rezerva

            Vytvárate si finančnú rezervu? Ak nie, je to chyba. Nikdy neviete, čo sa v budúcnosti môže stať. Môžete stratiť zamestnanie, môže sa vám prihodiť úraz či dlhodobo ochorieť. Pokiaľ stratíte príjem alebo sa váš príjem výrazne zníži, bude splácanie záväzkov náročnejšie. Okrem bežného chodu domácnosti, budete musieť zabezpečiť aj splácanie záväzkov. Finančnú rezervu je preto vhodné vytvárať v období, keď je to aspoň trochu možné.

Banka alebo nebanková spoločnosť?

            Pokiaľ sa dostanete do situácie, že si potrebujete požičať peňažné prostriedky, zvoľte radšej banku. Odmietla vám banka peniaze požičať? Vtedy vám zostáva nebanková spoločnosť, avšak pri jej výbere buďte opatrný. Pozrite si referencie na danú spoločnosť a overte si poskytovateľa v registri veriteľov na stránke Národnej banky Slovenska. V prípade, že ste si peniaze požičali, či už od banky alebo nebankovej inštitúcie, a máte problémy so splátkami, komunikujte s veriteľom. Problém so splácaním ihneď riešte a nečakajte až na nástup exekúcie.

Poistenie schopnosti splácať úver

            Ak ste si požičali peňažné prostriedky, je vhodné zvážiť poistenie schopnosti splácať úver. Poistenie sa vzťahuje na úhradu mesačných úverových splátok a chráni pred rizikami, ktoré môžu zapríčiniť platobnú neschopnosť. Vopred si však dôkladne naštudujte, ktoré poistné udalosti poistenie skutočne pokrýva a ako máte v prípade platobnej neschopnosti postupovať, aby poisťovňa prebrala splácanie úveru.

Zostavte si rozpočet

            Dostali ste sa aj napriek všemožnému úsiliu do zložitej finančnej situácie? Osobnému bankrotu ešte stále môžete predísť. Vypracujte si rozpočet. Vyhotovte si súpis všetkých príjmov za mesiac. Rovnako si vyhotovte aj zoznam nákladov. Započítajte pravidelné náklady, stravu, oblečenie, dopravu či mimoriadne výdavky. Aj keď ste sa rozhodli šetriť tam, kde sa dá a uhradiť čo najviac svojich záväzkov, je potrebné si uvedomiť, že výdavky sa nedajú minimalizovať donekonečna. Je nevyhnutné nájsť čo najskôr vhodné riešenie, ako záväzky splatiť.


Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.