+421 905 341 866

4 výhody advokátskej kancelárie

4 výhody advokátskej kancelárie

Profesionalita našich služieb vychádza aj zo spolupráce s dvomi advokátskymi kanceláriami.

Táto spolupráca zabezpečuje vám – našim klientom – služby na najvyššej úrovni. Najmä pri množstve dokumentov, ktoré vyžaduje naša legislatíva, si môžete byť istí, že právne podklady vypracujeme tak, aby vaše požiadavky boli na úradoch vybavené bez akýchkoľvek komplikácií.

Bezplatné poradenstvo

Ako jedna z mála spoločností ponúkame skutočne bezplatné poradenstvo. Preto v prípade, že sa v rámci vášho podnikania, ale aj v bežnom živote vyskytne situácia, v ktorej by ste potrebovali radu právnika (advokáta), neváhajte sa nás obrátiť. Kontaktné údaje

Advokátska kancelária spolupracuje s účtovnými audítormi a notármi, čo zabezpečuje pokrytie celého spektra potrebných náležitostí pri riešení akejkoľvek situácie.

On-line komunikácia

Jednou z výhod, ktoré vám poskytujeme v rámci portfólia našich služieb je on-line komunikácia, ktorá zabezpečuje poskytovanie služieb na celom území Slovenskej republiky. Vieme rovnako kvalitne zabezpečiť služby napr. aj pre klienta z východného Slovenska, napriek tomu, že sídlo kancelárie je v Púchove a Bratislave. Všetky potrebné náležitosti sme schopní riešiť mailom (office@ezmluva.sk), na tel. čísle (0911 174 666) a samozrejme, aj prostredníctvom pošty.

Spolupráca s advokátskymi kanceláriami

Advokátska kancelária JUDr. Michal Rosina, s. r. o.

Advokát je zapísaný v Slovenskej advokátskej komore pod číslom 398. V súčasnosti je v SAK zapísaných viac ako 5 600 advokátov. Z čoho vyplýva, že advokát disponuje dlhoročnou odbornou praxou v oblasti obchodného, občianskeho a dedičského práva.

Cena

Spoločnosti, ktoré spolupracujú s lokálnym advokátom sú často odkázané na zvyšovanie cien, keďže poskytujú služby užšiemu okruhu klientov. Na základe spolupráce našej spoločnosti s viacerými advokátskymi kanceláriami poskytuejme služby komplexne a pravidelne pre rozsiahlejšiu klientelu. Z čoho automaticky vyplýva aj nižšia cena za ponúkané služby.

Naša spoločnosť eZmluva.sk disponuje ZEP podpisom, ktorým zabezpečuje urýchlené podania na štátne orgány. Zaručeným elektronickým podpisom sa taktiež znižujú niektoré poplatky na polovicu alebo dokonca na 100 % pôvodného poplatku, čo taktiež ovplyvňuje cenu služieb - v pozitívnom zmysle.

Newsletter

Prihláste sa do nášho newslettera a dostávajte novinky pravidelne.