+421 905 341 866

Bezpečnostný projekt OOÚ od 299 €

Chcem ponuku

Bezplatná konzultácia

Služby zabezpečené advokátom

Stovky spokojných klientov


Hodnotenie: 0.0

Vypracovanie bezpečnostného projektu

Našim klientom okrem mnohých ďalších služieb ponúkame aj vypracovanie bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov a s ním súvisiacich dokumentov presne na mieru Vašej spoločnosti v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nový zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov je v platnosti od júla 2013 s cieľom zvýšiť ochranu práv a právom chránených záujmov fyzických osôb pred zasahovaním do ich súkromného života pri spracúvaní ich osobných údajov. Zároveň od rozsahu a spôsobu spracúvania osobných údajov sú potrebné úkony , ktoré je v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov potrebné uskutočniť a plniť.

Bezpečnostné opatrenia, bezpečnostná smernica a bezpečnostný projekt vypracované podľa doterajšieho zákona č. 428/2002 Z.z. sa účinnosťou tohto nového zákona č. 122/2013 Z.z. považujú za bezpečnostné opatrenia vypracované podľa tohto zákona č. 122/2013 Z.z. Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ sú povinní zosúladiť prijaté bezpečnostné opatrenia s týmto zákonom do deviatich mesiacov odo dňa účinnosti tohto zákona, t.j. do 31.03.2014.

Ponúkame Vám:

 • posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti,
 • určenie Vašich povinností zo zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie smerníc v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
 • vypracovanie poverení a poučení oprávnených a zodpovedných osôb,
 • registrácia zodpovedných osôb na Úrade na ochranu osobných údajov, resp. výkon zodpovednej osoby,
 • vypracovanie evidenčných listov Vami prevádzkovaných informačných systémov,
 • registrácia informačných systémov na Úrade na ochranu osobných údajov,
 • vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom a sprostredkovateľom,
 • poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike,
 • zastúpenie pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov.

Kontaktujte nás

... alebo nám zavolajte

+421 905 341 866